HĐND tỉnh Phú Yên thông qua 10 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 16/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 10 nghị quyết nhằm thực hiện các dự án mang tính cấp bách liên quan đến việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; các lĩnh vực đầu tư, đất đai có ý nghĩa quan trọng trong điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII. 

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết về: phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và dự toán năm 2022 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương; cam kết đảm bảo khả năng cân đối vốn đối ứng ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Yên (WB8); thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Cũng tại kỳ họp, đa số các đại biểu đã thống nhất ban hành: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Chú thích ảnh
Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên phát biểu. 

Theo bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, đây là kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các kỳ họp chuyên đề đã xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, có tính cấp thiết, quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những nội dung được xem xét, thông qua lần này tiếp tục góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành những cơ chế, chính sách cụ thể, làm cơ sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
HĐND tỉnh Hà Giang và ĐHĐBND tỉnh Vân Nam thúc đẩy hợp tác
HĐND tỉnh Hà Giang và ĐHĐBND tỉnh Vân Nam thúc đẩy hợp tác

Ngày 31/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang và Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (ĐHĐBND) tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức Hội đàm lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Giang và Vân Nam, khởi động cơ chế giao lưu hợp tác mới giữa Hội đồng nhân dân các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Vân Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN