Giải pháp căn cơ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Trong hai ngày 10 - 11/7, HĐND các tỉnh Bắc Ninh, Yên Bái đã hoàn thành chương trình họp và thông qua nhiều giải pháp căn cơ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Tân Phượng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện chủ đề công tác năm 2024 và 3 quyết tâm chính trị của tỉnh; kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc và đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Cụ thể, sau hơn 1 năm tăng trưởng âm, kinh tế Bắc Ninh có sự khởi sắc, GRDP tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu chi ngân sách Nhà nước được bảo đảm, nguồn lực được khơi thông, ước thu ngân sách Nhà nước đạt 17.688 tỷ đồng (đạt 56,6% dự toán), tăng 19,5% so với cùng kỳ 2023. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, cấp mới dự án FDI tăng gấp 2 lần với số vốn đăng ký gấp 1,9 lần, đứng đầu cả nước…

Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đồng thuận, thống nhất cao. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, đánh giá khách quan và toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, các chỉ tiêu kết quả còn đạt thấp; xem xét, đề ra các giải pháp quyết liệt, sát thực tiễn nhằm tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng nhấn mạnh, những quyết sách được thông qua tại Kỳ họp không chỉ giải quyết kịp thời vướng mắc trước mắt mà còn có ý nghĩa căn cơ, lâu dài trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tạo sự chủ động, linh hoạt trong điều hành các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và tình hình thực tiễn để chủ động trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm tạo ra các đột phá và sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tập trung cải cách thể chế, ban hành cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình có tính liên kết vùng và dự án có tác động lan tỏa... Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; thông qua 23 nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xem xét thông qua các nghị quyết. Tại Kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổng hợp đầy đủ 68 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp để các cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

Nhiều kiến nghị chính đáng, bức xúc của cử tri được thẳng thắn nêu ra, điển hình như: yêu cầu các cơ quan chức tăng cường kiểm tra các điểm buôn bán phân bón, cây con giống và vật tư nông nghiệp vùng cao không đảm bảo chất lượng; đẩy nhanh việc chi trả đền bù cho các hộ dân nằm trong khu dự án hoặc đã di dời nhưng chưa được đền bù tái định cư; nâng cấp đối với các tuyến đường đã xuống cấp để đảm bảo thuận tiện đi lại, đời sống sinh hoạt của người dân; xem xét tăng quy mô mạng lưới các trường đối với cấp Trung học phổ thông...

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã giải trình làm rõ thêm các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; những kiến nghị, đề xuất của cử tri; biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Nhiều Nghị quyết tác động mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của nhân dân. Tiêu biểu như: chính sách mới về hỗ trợ đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long nhấn mạnh, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của cử tri trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh; phối hợp với UBND tỉnh rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các nghị quyết đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát theo hướng toàn diện các lĩnh vực; quan tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của của HĐND tỉnh; chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, nâng cao kỹ năng hoạt động để thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh...

Tiến Khánh - Thanh Thương (TTXVN)
Quyết liệt triển khai nhiều chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội
Quyết liệt triển khai nhiều chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 11/7, một số địa phương đã hoàn thành chương trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN