Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm

HĐND các tỉnh Ninh Thuận, Thái Bình, Nghệ An tổ chức kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển trong những tháng cuối năm.

Điều chỉnh định hướng phát triển với các giải pháp phù hợp

Trong hai ngày 10 - 11/7, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 19 nhằm đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển trong những tháng cuối năm.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 12.794 tỷ đồng, tăng 8,07% so cùng kỳ, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố cả nước, xếp thứ 3/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn.

Theo ý kiến của các đại biểu, mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng nhưng kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, chưa đạt mục tiêu đề ra (từ 10 - 11%).

Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,5%, tiến tới đạt tăng trưởng từ 11 - 12% vào cuối nhiệm kỳ, UBND cần tỉnh khẩn trương triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ, giải pháp tạo đột phá phát triển mới, nhất là 3 khâu đột phá theo Nghị quyết của Tỉnh ủy: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, nhất là dự án kết cấu hạ tầng; hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm phát triển; khơi thông nguồn lực đất đai và 6 ngành lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng (đầu tư công; năng lượng; du lịch; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế đô thị).

UBND tỉnh cần dự báo sát tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản, kịp thời điều chỉnh định hướng phát triển với các giải pháp phù hợp, khả thi bảo đảm thích ứng linh hoạt thực tiễn; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực cụ thể, phù hợp quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và giai đoạn phát triển mới.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 là năm quyết định hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Do đó, UBND tỉnh cần tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 theo nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo rà soát bổ sung giải pháp thực hiện hiệu quả cao nhất các kịch bản phát triển 6 tháng cuối năm với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua.

Thực hiện giải pháp quan trọng phát triển kinh tế

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Trong 3 ngày 9 - 11/7, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Thái Bình thông qua 16 nghị quyết, trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm học 2024 - 2025; Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh cho các địa phương trong giai đoạn 2024 - 2025…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. UBND tỉnh Thái Bình cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh, có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để triển khai, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung của kỳ họp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, đồng thời giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết…

Các giải pháp quan trọng để triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 đã được tỉnh Thái Bình xác định: Triển khai đồng bộ, hiệu quả giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành Nông nghiệp; tăng cường quản lý tàu cá, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tăng cường thanh, kiểm tra sử dụng đất, hoạt động khai thác khoáng sản, tập trung giải quyết dứt điểm nội dung về đất đai ở một số địa phương; chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Tỉnh Thái Bình phấn đấu năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5 - 9,0%; GRDP bình quân đầu người đạt 75,1 - 75,4 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.878 tỷ đồng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt khoảng 81,5%; tạo việc làm mới cho 34.500 lao động trở lên.

Tạo hành lang pháp lý cho quản lý, điều hành 

Sau 2 ngày làm việc, chiều 11/7, Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao thông qua 16 nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp. Đó là Nghị quyết phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chỉ tiêu dự toán cho thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)…

Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tập trung quán triệt và thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua.

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Hải Châu cho biết, những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp, cùng với những hạn chế trong 6 tháng đầu năm làm cho nhiệm vụ trong thời gian tới nặng nề hơn. Các sở, ngành và chính quyền các cấp phải thực sự trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn nữa mới hoàn thành được nhiệm vụ của năm 2024.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị, UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để kích cầu tăng trưởng, kích thích đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang triển khai như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh, Đường dây 500KV mạch 3, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu nhấn mạnh, không bố trí nguồn vốn dàn trải; tập trung nguồn lực hoàn thành dứt điểm các dự án đạt tiến độ; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, sớm khởi công Dự án nâng cấp Cảng Hàng không Đồng Hới. Tỉnh hỗ trợ tối đa thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư phát triển hạ tầng sắp được triển khai trên địa bàn như: Các khu công nghiệp, dự án mở rộng cầu Gianh, cầu Quán Hàu, hầm đường bộ Đèo Ngang, Dự án đường nối thành phố Đồng Hới với Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bên cạnh đó, tỉnh khẩn trương hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết nối với các quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia.

Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; giữ vững uy tín thương hiệu và ngày càng lan tỏa hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Bình trên bản đồ du lịch quốc tế...

PV TTXVN tại các địa phương
Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Chiều 10/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN