Giá trị và sức sống của tác phẩm 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'

Sáng 29/2, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày ra đời tác phẩm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cách đây 55 năm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã được đăng trên Báo Nhân Dân, số 5409, ngày 3/2/1969, vào thời điểm tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp. Lúc này, chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, song ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cũng xuất hiện tư tưởng chủ quan, tự mãn và căn bệnh quan liêu trong lãnh đạo, quản lý.

Ở trong nước, dù đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn có tâm lý chủ quan, nóng vội và đặc biệt là còn “mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”".

Với dung lượng gần 700 từ, tác phẩm tuy không dài, nhưng bao hàm những nội dung quan trọng, mang tính hệ thống, nhất quán, chặt chẽ về vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đó là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận vô cùng sâu sắc, là tài liệu học tập hết sức quý báu của cán bộ, đảng viên.

Chú thích ảnh
GS, TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để mỗi người nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm vóc, nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là những quan điểm của Người được thể hiện trong tác phẩm gắn với công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là về đạo đức.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đưa ra những kiến giải, luận giải làm sâu sắc hơn về tầm vóc, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như: tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng và xây dựng Đảng về đạo đức; tác phẩm là “kim chỉ nam”, “cẩm nang” trong nhận diện và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; hệ thống giải pháp toàn diện nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; tính thời sự sâu sắc của tác phẩm đối với công cuộc đổi mới hiện nay.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng tham luận tại hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các ý kiến, tham luận tại Hội thảo có chung nhận định, trải qua hơn nửa thế kỷ, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vẫn vẹn nguyên giá trị và sức sống trong định hướng giáo dục, rèn luyện tư tưởng và thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề tác phẩm đề cập tới vẫn mang tính thời sự sâu sắc; có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện các Quy định về nêu gương của Đảng và Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nghiên cứu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” sẽ cung cấp những chỉ dẫn quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Việt Đức (TTXVN)
Tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối
Tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN