Đổi mới toàn diện công tác cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày 22/8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, học tập chuyên đề nhận xét, đánh giá cán bộ và những điểm mới trong công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tại tám huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương, trao đổi những nội dung cơ bản của chuyên đề về công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và những điểm mới trong công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, các văn kiện của Đảng đã nhận định, công tác đánh giá cán bộ là vấn đề khó và yếu nhất hiện nay. Chính vì vậy, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là chiến lược cán bộ của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới với những mục tiêu phải thực hiện từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

Nghị quyết Trung ương đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ; trong đó, lấy việc đánh giá cán bộ, đổi mới việc đánh giá cán bộ là khâu đột phá đầu tiên. Bởi vì công tác đánh giá cán bộ là khâu liên quan đến tất cả các khâu của công tác cán bộ (tuyển chọn, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật…), do đó đánh giá đúng cán bộ sẽ bố trí đúng người đúng việc, sử dụng đúng phẩm chất năng lực của cán bộ.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, việc đánh giá cán bộ hàng năm để xếp loại đảng viên, xếp loại cán bộ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. Đối với đánh giá cán bộ để đưa vào quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm, tạo nguồn cho cấp trên, đưa vào những vị trí quan trọng phải đánh giá xuyên suốt, liên tục quá trình công tác của cán bộ đó. Đồng thời, các đơn vị phải kết hợp với đánh giá theo tiêu chí cán bộ, theo sản phẩm cụ thể; đánh giá đa chiều để có nhiều kênh thông tin khác nhau, từ đó phản ánh khách quan; đánh giá cán bộ phải so sánh với các chức danh tương đương và đánh giá thông qua khảo sát. Thực hiện đồng bộ công tác đánh giá trên sẽ giúp cho việc đánh giá cán bộ được toàn diện, từ đó sắp xếp, bố trí và sử dụng đúng cán bộ.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ có các điểm mới như: tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; có báo cáo chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng và công tác nhân sự được thực hiện với tinh thần quyết liệt, chặt chẽ, chính xác.

Trong đó, tư tưởng chỉ đạo mới, rất quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là dịp để sàng lọc đội ngũ cán bộ. Còn nhiều cán bộ tâm huyết với Đảng, trung thành với Đảng, vì nước vì dân cho nên không sợ không có người làm. Làm thế nào để nhận xét, đánh giá cán bộ cho đúng, không để lọt những người có biểu hiện tham ô tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức vào cấp ủy khóa mới.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN