Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 35; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Đăng Ninh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phạm vi cả nước. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
 
Việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Trong quá trình xây dựng báo cáo, các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thống nhất chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc.

Tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm. Bên cạnh đó, phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...
 
Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng tổ chức và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, chuẩn bị thật tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVII, nhiệm  kỳ 2020-2025.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định Đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của Đại hội; gắn từng nội dung của công tác chuẩn bị đại hội với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, phát huy tính tích cực, chủ động và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; đề cao vai trò của tập thể cấp ủy đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.
 
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, coi trọng việc đánh giá, phân loại đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và đảng viên, kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, thay thế cán bộ, đảng viên, người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ, đảng viên.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, cản trở sự phát triển, quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tin, ảnh: Nhan Sinh (TTXVN)
Cà Mau chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp
Cà Mau chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp

"Cà Mau chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần chỉ đạo trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN