Đảng bộ Quân đội quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm thống nhất một số nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo và tổ chức quán triệt chỉ thị tới cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; gắn việc quán triệt chỉ thị với các nội dung hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là việc làm quan trọng, khởi động cho quá trình đại hội, là nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 2020.

Chú trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nắm chắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn trong tổng kết nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phân công theo dõi, hỗ trợ các Đảng bộ tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ còn lại trong toàn quân, bảo đảm tính nhất quán trong quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Về mốc thời thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong Quân đội: Quý I/2020 đến tháng 10/2020 hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội.

TTXVN/Báo Tin tức
Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh
Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tháng 5/1954 buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương là mốc son lịch sử chói lọi, mở đầu cho những thắng lợi vang dội của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN