Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý II năm 2023

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý II năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thông tin chuyên đề về “Công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ và giải pháp trong thời gian tới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Ông Nguyễn Đức Hà đã thông tin về một số điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Các đại biểu cũng đã nghe thông tin chuyên đề về “Tình hình biển đảo thời gian gần đây và quan điểm, chủ trương, giải pháp trong bảo vệ chủ quyền biển đảo” do Thiếu tướng Phạm Văn Quang, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và định hướng, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Khối.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối. Đồng thời, các đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII giữa nhiệm kỳ, trong đó có bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền tập trung lan tỏa nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;” kết quả tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc; tiếp tục làm rõ kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.

Đồng thời, các cơ quan tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; kết quả thực hiện chủ đề công tác “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; đẩy mạnh tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Diệp Trương (TTXVN)
Đảng ủy Cảnh sát biển sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 và Kết luận 31 của Bộ Chính trị
Đảng ủy Cảnh sát biển sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 và Kết luận 31 của Bộ Chính trị

Chiều 7/7, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam (Nghị quyết số 24), Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam (Kết luận số 31).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN