Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Cần hình thành văn hóa sáng tạo trong nhân dân

Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo. 

Đánh giá cao nỗ lực sáng tạo của ngành Tuyên giáo thành phố trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, công tác tuyên giáo đã có đóng góp quan trọng, tạo không khí chính trị phấn khởi để thành phố nỗ lực thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên truyền đã đi sâu hơn và rộng hơn, kịp thời, nhanh chóng đến cơ sở, tạo đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Khả năng chi phối của công tác tuyên giáo, truyền thông trong hình thành nhận thức xã hội được tăng lên.

Từ những hạn chế đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố nhìn nhận, nhất là về việc nắm bắt dư luận xã hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý ngành Tuyên giáo cần rút ra bài học về tăng cường nhạy cảm chính trị trong đánh giá, dự báo tình hình, để truyền thông chủ động đi trước, giảm nguy cơ xảy ra các vấn đề phức tạp; tăng cường đấu tranh với luận điểm sai trái, xuyên tạc về thành phố. Cho rằng thông tin về những điển hình, nhất là điển hình trong sáng tạo còn ít, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng ngành Tuyên giáo thành phố cần tăng cường hơn nữa nội dung này   năm 2019 để  khơi dậy tinh thần sáng tạo, hình thành văn hóa sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy phong trào và xây dựng hệ sinh thái sáng tạo tại Thành phố.   

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh bài học rút ra từ thực tế, trong mọi việc, đặc biệt là những sự việc có tính nhạy cảm chính trị phải huy động sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị để giải quyết, trong đó có vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và chỉ đạo của chính quyền, hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc vận động nhân dân. Đồng thời, phải phát huy sức mạnh ba cấp từ xã, phường đến quận, huyện và thành phố để cùng giải quyết hiệu quả các vấn đề.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, các mặt hoạt động tuyên giáo đều có chuyển biến tích cực, tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội. Cấp ủy các cấp đã quan tâm nắm bắt và xử lý có hiệu quả diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; quan tâm phát hiện các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị  vững mạnh. 

Chú thích ảnh
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thân Thị Thư cũng chỉ rõ những hạn chế của ngành Tuyên giáo thành phố trong năm qua. Trong đó, công tác tư tưởng có lúc vẫn còn lúng túng, bị động; công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự bám sát các tình huống và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; chưa nắm bắt dư luận xã hội một cách toàn diện, đều khắp các cơ sở; chất lượng đội ngũ báo cáo viên chưa đồng đều; chưa có nhiều bài viết có tầm và có sức thuyết phục lớn trên báo chí, không gian mạng để phản bác các quan điểm sai trái … 

Dự báo, năm 2019 tình hình thành phố tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bất ổn, tạo thách thức lớn đối với công tác tuyên giáo nói chung và công tác đẩu tranh phản bác quan điểm sai trái nói riêng. Ngành Tuyên giáo thành phố xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng nâng cao sức thuyết phục và tính chiến đấu, tập trung đầu tư hoạt động tại cơ sở, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; xây dựng lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên mạnh trên các lĩnh vực quan trọng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm thi đua; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay trong các lĩnh vực...

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dự lễ phát động Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dự lễ phát động Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/12, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Dự lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban ngành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN