Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế làm việc Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN

Chiều 29/11, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đoàn Khảo sát do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng đoàn; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các Cục trưởng, Phó cục trưởng, chuyên viên tổ chức cán bộ từ Ban công tác đại biểu Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và các bộ, ban, ngành của Trung ương.

Về phía Thông tấn xã Việt Nam có các đồng chí: Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; Hà Thị Mai An, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách TTXVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Quán triệt, trao đổi định hướng một số nội dung tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết theo quy định mới của Trung ương, việc quản lý và quyết định biên chế do Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo. Để tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định những vấn đề về biên chế, cán bộ, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Ban Chỉ đạo cũng tổ chức 7 đoàn công tác đi các địa phương; bộ, ngành Trung ương, trong đó có TTXVN để khảo sát công tác quản lý biên chế. 

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh năm 2021 là năm hết sức quan trọng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, đây là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời cũng là năm đất nước phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao TTXVN, với vị trí là cơ quan Thông tấn quốc gia có uy tín đã phát triển mạnh mảng thông tin đối ngoại, không ngừng nâng cao chất lượng tin bài, đưa tin nhanh, kịp thời, bám sát thực tiễn; có nhiều đổi mới, nhiều sản phẩm thông tin cung ứng cho công chúng, nhất là các sản phẩm thông tin trên nền tảng số phát triển rất nhanh; khẳng định vị thế kênh thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, thời gian qua, Trung ương đã có Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ Chính trị cũng đã có Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, công tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả. Hầu hết các tổ chức đảng, đặc biệt là các địa phương việc sắp xếp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được triển khai rất quyết liệt; việc tinh giản biên chế cũng làm rất nghiêm túc. Theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, cho đến nay,mục tiêu tinh giản 10% biên chế đã được thực hiện vượt chỉ tiêu.

 “Đây là bước rất quan trọng để chúng ta nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, đồng thời sắp xếp lại bộ máy và đặc biệt có điều kiện để cải cách chế độ tiền lương, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước”, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh công tác chuẩn bị cho buổi làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN, đã bám sát hướng dẫn, kế hoạch khảo sát của Ban Chỉ đạo; thông tin trong báo cáo dày dặn, phong phú. 

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trên cơ sở báo cáo về công tác quản lý biên chế năm 2016-2021 của TTXVN, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị TTXVN đưa ra những kiến nghị với Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, trên tinh thần thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về biên chế và tổ chức cán bộ cũng như sát với tình hình thực tiễn đơn vị; yêu cầu đặt ra là gọn bộ máy nhưng chất lượng phải tinh, hiệu quả tốt.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN cho biết để quản lý, sử dụng biên chế và đạt được chỉ tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế theo quy định. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên trong năm 2021, TTXVN chưa thực hiện được việc tuyển dụng đủ số lượng người làm việc cần tuyển theo kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động được Bộ Nội vụ giao.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Từ năm 2015 đến ngày 30/6/2021, TTXVN đã thực hiện tinh giản biên chế 24 trường hợp, gồm 8 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và 16 trường hợp thôi việc ngay. Bên cạnh đó, TTXVN đã giải quyết các trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định. Đến ngày 30/6/2021, các đơn vị sự nghiệp của TTXVN được Bộ Nội vụ giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động là 1.540 người, giảm 194 người (giảm 11,2%) so với năm 2015. Như vậy, TTXVN hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 10% số lượng người làm việc và hợp đồng lao động giai đoạn 2015-2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TTXVN đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn va cơ cấu tổ chức của TTXVN trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, tạo cơ sở để TTXVN thực hiện kiện toàn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo hướng tinh gọn và chất lượng hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, thời gian tới, để thực hiện tốt vai trò cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia và Đề án phát triển TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, cũng như đảm bảo đủ nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ nặng nề này, TTXVN kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế và Bộ Nội vụ xem xét giai đoạn 2022-2026 cho phép TTXVN giữ ổn định số lượng người làm việc và hợp đồng lao động; số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp căn cứ theo mức độ tự chủ theo từng năm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức của TTXVN trong giai đoạn 2022-2026.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế, đánh giá cao công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của TTXVN thời gian qua.

Qua báo cáo, phát biểu của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, TTXVN đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về quản lý biên chế, sắp xếp lại bộ máy với chương trình, kế hoạch cụ thể; làm tốt công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác cán bộ.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương TTXVN đã tinh giản đạt yêu cầu đề ra. Quá trình làm có sự tham gia của tất cả hệ thống chính trị trong cơ quan; qua đó giảm được cả đầu mối lẫn giảm được biên chế theo yêu cầu. Để thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026, TTXVN đã hoạch định được kế hoạch sắp tới với 7 nguyên tắc, bám sát chủ trương của Đảng và với một quyết tâm thực hiện rất cao.

Về những việc sắp tới và kiến nghị của TTXVN, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị trên cơ sở gợi ý của Đoàn khảo sát và bộ phận chuyên môn của TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện báo cáo để trình Ban Chỉ đạo Trung ương. Về các kiến nghị cụ thể của lãnh đạo TTXVN, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết Đoàn Khảo sát ủng hộ và sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý TTXVN tinh giản biên chế đúng đối tượng; không chỉ tập trung vào giảm số lượng mà còn phải chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy sau tinh giản, theo đó cần đổi mới quy trình tuyển chọn để tuyển được người tài.

Nhấn mạnh chất lượng của cơ quan truyền thông là chất lượng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị TTXVN tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ này để xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận truyền thông.

Với truyền thống hơn 76 năm và những thành tích đạt được của TTXVN, đồng chí Nguyễn Hòa Bình tin tưởng TTXVN sẽ hoàn thành tốt công tác tinh giản, quản lý biên chế, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy trong thời gian tới.

Việt Đức (TTXVN)
Tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả
Tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về quản lý biên chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN