Giảm hơn 3.000 đầu mối các đơn vị trong ngành tài chính

Tại Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành lập chi cục thuế khu vực thuộc 35 tỉnh/thành phố diễn ra ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Từ năm 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, giảm được 3.160 đầu mối các đơn vị từ Trung ương đến địa phương.

Chú thích ảnh
Các đai biểu tham dự Lễ công bố các quyết định về hợp nhất Chi cục Thuế khu vực.

Trong đó giảm 2 tổ chức cấp phòng của các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ Tài chính, 30 phòng thuộc cơ quan tổng cục, 485 tổ chức cấp phòng/chi cục thuộc cục địa phương và 2.643 đơn vị cấp tổ (đội) chi cục thuộc cục địa phương. 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc tinh giản bộ máy cũng góp phần giảm trên 1.700 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên. Các hệ thống dọc như: Tổng cục Thuế giảm 26 phòng thuộc các vụ/ban mềm thuộc cơ quan Tổng cục Thuế; giảm 63 phòng và 211 chi cục thuế tại các cục thuế tỉnh, thành phố; giảm khoảng 1.500 đội thuế thuộc chi cục thuế, giảm 1.561 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp đội thuế trở lên. 

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cắt giảm 186 phòng/phòng giao dịch (tương đương KBNN cấp huyện) tại KBNN cấp tỉnh và giảm hơn 1.284 tổ kế toán và tổ kiểm soát chi tại KBNN cấp huyện, việc không duy trì các phòng, phòng giao dịch cũng đã giảm một số biên chế cho vị trí việc làm cứng như vị trí trưởng phòng, kế toán trưởng và thủ quỹ. Tổng cục Hải quan đã sắp xếp giảm 14 chi cục, gần 260 tổ/đội, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giảm 9 chi cục và 18 tổ (đội) thuộc chi cục...

“Kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp; qua đó, giảm số người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp chi cục và cấp đội, thanh lọc bộ máy, góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức của ngành; đồng thời, gắn cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành, thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Thực hiện tốt tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, cụ thể so với biên chế được giao năm 2015, biên chế công chức của Bộ Tài chính được giao năm 2019 đã giảm 4.974 chỉ tiêu (giảm 6,7%).

Theo Bộ Tài chính, năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 6 cục thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 chi cục thuế để thành lập 16 chi cục thuế khu vực, giảm 18 chi cục thuế. 
Năm 2019, đã rà soát tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 25 cục thuế tỉnh để hợp nhất 160 chi cục thuế thành 76 chi cục thuế khu vực, giảm 84 chi cục thuế. Tiếp theo, trong tháng 8, tháng 9 vừa qua, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các Quyết định hợp nhất chi cục thuế trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố. 

Đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 cục thuế, hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực; giảm 211 chi cục thuế; trong đó có 22 cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, thời gian tới, các cục thuế tiếp tục xây dựng hoàn thiện các Đề án thành lập chi cục thuế khu vực để Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính đảm bảo trong quý I/2020 thực hiện sắp xếp, hợp nhất tối thiểu 147 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc các cục thuế để thành lập tối thiểu 67 chi cục thuế khu vực, giảm tối thiểu 80 chi cục thuế theo đúng kế hoạch tại Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức
Hà Nội chính thức hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục khu vực
Hà Nội chính thức hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục khu vực

Ngày 5/8, Cục Thuế thành phố Hà Nội chính thức trao quyết định Chi cục trưởng và công tác nhân sự đi vào hoạt động theo mô hình mới với 3 chi cục khu vực sau khi hợp nhất 6 chi cục thuế cấp huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN