Nhật Bản: Mở rộng danh sách các mặt hàng cấm xuất khẩu sang Nga

Danh sách mở rộng các mặt hàng Nhật Bản bị cấm xuất khẩu sang Nga, với khoảng 750 mặt hàng mới, đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/8.