Tạo đà để thành phố Buôn Ma Thuột 'cất cánh' vươn xa

Năm 2023, dù tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không ngừng nỗ lực đưa “con thuyền” hướng về phía trước, duy trì sự phát triển ổn định, góp phần thay đổi diện mạo thành phố. Đặc biệt, thành phố Buôn Ma Thuột đang trong quá trình triển khai các quyết sách của Trung ương với mục tiêu trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên nên đứng trước thời cơ để “cất cánh” vươn xa.

Chú thích ảnh
Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Nhân dân kỳ vọng

Năm 2023, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ chế chính sách đặc thù của thành phố theo Nghị quyết số 72/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Đồng thời từng bước đưa thành phố phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, sinh thái, bản sắc, là thành phố đáng sống, đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67, trong đó xác định 32 nhiệm vụ, đề án trọng tâm và 17 dự án trọng điểm để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn tới.

Với sự chủ động của UBND thành phố, đến nay có 8/17 dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030 đã bố trí vốn kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021-2025, như: Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh tuyến đoạn tránh phía Đông; Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột… với tổng mức đầu tư khoảng 32 nghìn tỷ đồng. Các dự án còn lại dự kiến đưa vào các quy hoạch cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia để có cơ sở triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021 - 2025, để tạo động lực mới phát triển tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, một số dự án trọng điểm có tính chất vùng, liên vùng có tác động lan tỏa được tập trung để triển khai thực hiện như: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Bệnh viện Trung ương; Khu dịch vụ hậu cần trung chuyển (logistics), công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản; phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột… Các dự án được hình thành sẽ tạo đà mạnh mẽ để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trong tương lai.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội. Trong đó, 5 nhóm chính sách đặc thù được triển khai đồng bộ, quyết liệt để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Cụ thể, đối với chính sách mức dư nợ vay của tỉnh Đắk Lắk (phần dư nợ tăng thêm 20% so với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước được dành toàn bộ để đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột) để thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn vay ưu đãi nước ngoài theo cơ chế đặc thù đang được triển khai đối với các dự án, như: Phát triển đô thị xanh khu vực phía Đông và dọc hành lang suối Ea Nao - Ea Tam; Dự án phát triển đô thị bền vững Thành phố Buôn Ma Thuột… Các dự án được đầu tư sẽ hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, khu đô thị dọc hành lang suối, tạo không gian phát triển mới cho thành phố, đồng thời tăng thu ngân sách nhà nước thông qua biện pháp tài chính, giải quyết việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; phân bổ phần kinh phí tăng thêm 45% định mức chi thường xuyên; ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt; quản lý quy hoạch, đã và đang được thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm sớm phát huy hiệu quả những quyết sách của Trung ương trên địa bàn thành phố.

Phấn khởi trước sự phát triển của thành phố, ông Y Lai Niê (phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, người dân biết được thành phố Buôn Ma Thuột đang được Trung ương quan tâm, đầu tư với nhiều chính sách ưu tiên để phát triển kinh tế - xã hội nên rất vui mừng. Thực tế cũng thấy rõ bộ mặt thành phố đã có sự phát triển đáng kể với hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng từ trung tâm thành phố đến các xã ngoại ô; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ông Y Lai Niê kỳ vọng, thời gian tới, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục phát huy hiệu quả từ các chính sách ưu tiên, tận dụng thời cơ từ nguồn lực đầu tư của Trung ương để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từng bước xứng tầm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên”. 

Tạo đà phát triển

Theo ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, năm 2024 là năm thứ hai thành phố triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội. Việc này có ý nghĩa tạo đòn bẩy và mang lại nhiều cơ hội để thành phố phát triển, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong năm, tỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 2.545 tỷ đồng; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhân nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Hòa Thuận…

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2024, thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư vào công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tỉnh huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng. Đồng thời phát triển văn hóa - xã hội, dịch vụ du lịch, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Tỉnh tập trung triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp; chú trọng phát triển trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hình thức liên kết theo chuỗi và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; mở rộng trồng trọt, chăn nuôi theo hướng VietGAP…

Để đưa thành phố Buôn Ma Thuột vững bước trên con đường phát triển, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Văn Hưng yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã, doanh nghiệp chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra.

Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển thương hiệu “Thành phố cà phê của thế giới”; khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Đồng thời, thành phố Buôn Ma Thuột vận dụng tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh vào công các thu hút vốn đầu tư phát triển thành phố; chủ động phối hợp với sở, ban, ngành của tỉnh để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, ông Vũ Văn Hưng cho hay.

Vừa qua, Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống. Thành phố Buôn Ma Thuột là "Thành phố cà phê của thế giới", trung tâm đô thị vùng, trung tâm văn hóa, bảo tồn đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên.

Tuấn Anh (TTXVN)
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên

Năm 2024, tỉnh Điện Biên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh miền núi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN