Hoàn thành kế hoạch tín dụng chính sách cho chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã họp phiên thường kỳ quý IV/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH.

Chú thích ảnh
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng các Ủy viên HĐQT; Thành viên Ban Chuyên gia tư vấn HĐQT; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXHTW; các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Kế toán trưởng; Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở Giao dịch.

Phát biểu tại phiên họp, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Trong năm 2023, NHCSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 01 của Thống đốc NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023; Nghị quyết của HĐQT NHCSXH để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt hơn 346.000 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 39.174 tỷ đồng, tăng 8.573 tỷ đồng so với năm 2022. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 332.000 tỷ đồng với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại phiên họp.

Đặc biệt, NHCSXH đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15. Đến hết năm 2023, dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 38.400 tỷ đồng, với 615,6 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, đạt 100% kế hoạch được giao trong 02 năm 2022 - 2023. NHCSXH đã giải ngân tổng số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất 2% đạt 158.994 tỷ đồng, cho hơn 3,3 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền cả giai đoạn 2022 - 2023 là 2.995,2 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,57% trên tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,16%, nợ khoanh chiếm 0,41%.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động của NHCSXH năm 2023. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước, tuy nhiên hệ thống NHCSXH đã nỗ lực, vượt qua khó khăn vừa đảm bảo được chất lượng tín dụng tốt, đồng thời triển khai kịp thời các Chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ và chương trình tín dụng mới. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã được Đảng, Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp.

Trong thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chủ tịch HĐQT yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, Ban ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 ngay khi được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025. Đi đôi với tăng trưởng tín dụng, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác đào tạo cán bộ, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Tăng cường công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH. Tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH.

Cuối cùng, Chủ tịch HĐQT tin tưởng rằng NHCSXH sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023.

Thùy Trang - Hữu Trung
Làm giàu nhờ ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội
Làm giàu nhờ ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội

Số tiền 30 triệu đồng được vay từ ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chị Từ Thị Liên mua mấy trăm con giống đầu tiên, đến nay gia đình chị đã nhân rộng ra được 4 trang trại gà với quy mô mười vạn con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN