Ngân hàng Chính sách xã hội ‘số hóa’ công tác thi đua, khen thưởng

Hội đồng khoa học Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin thi đua khen thưởng NHCSXH đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”, do Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế Phạm Hương Giang, nguyên Giám đốc Ban Thi đua - Khen thưởng NHCSXH làm chủ nhiệm.

Chú thích ảnh
Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài.

Theo nhóm nghiên cứu, thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển của NHCSXH, nhất là trong những năm đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) đã thể hiện rõ vai trò, vị trí trong việc phát triển bền vững của NHCSXH. Dù ở lĩnh vực nào và thời điểm nào đều có sự đóng góp quan trọng của công tác TĐ-KT.

Công tác TĐ-KT hiện nay tại NHCSXH đang được thực hiện hằng tháng, quý, năm. Các phong trào thi đua theo chuyên đề; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được thực hiện hằng năm/giai đoạn đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống.

Bên cạnh đó, việc đề nghị, trình, xét TĐ-KT các phong trào thi đua theo chuyên đề/hằng năm/đột xuất đối với tập thể, cá nhân kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của NHCSXH trong những năm qua ngày càng chú trọng.

Để quản lý tốt công tác TĐ-KT và có tính hệ thống, công tác TĐ-KT đã triển khai chương trình phần mềm Quản lý công tác TĐ-KT trong hệ thống NHCSXH theo văn bản số 345/NHCS-TĐ-KT ngày 22/01/2018.

Chương trình này đã hỗ trợ một phần không nhỏ cho cán bộ làm công tác TĐ-KT tại đơn vị cơ sở và cán bộ làm công tác TĐ-KT tại Hội sở chính trong việc thực hiện tổng hợp, xét duyệt, trình TĐ-KT hằng năm hoặc định kỳ, đột xuất (theo công trạng) đối với tập thể, cá nhân NHCSXH và tập thể, cá nhân kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Tuy nhiên, do khối lượng lớn, công tác TĐ-KT phát sinh nhiều tình huống, đồng thời để thực hiện công tác TĐ-KT theo Quy chế TĐ-KT mới của NHCSXH theo Quy định của Luật TĐ-KT, Luật sửa đổi bổ sung Luật TĐ-KT, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, chương trình phần mềm Quản lý công tác TĐ-KT (từ 2017 đến nay) có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình hiện nay, vì vậy cần phải nâng cấp để phù hợp với tình hình thực tế.

Đề tài đã làm rõ thực trạng 3 vấn đề công tác TĐ-KT và 3 vấn đề sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin TĐ-KT tại NHCSXH. Cụ thể: Công tác tham mưu của Ban TĐ-KT và Hội đồng TĐ-KT NHCSXH; Công tác cụ thể hóa văn bản về TĐ-KT thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống; Tổ chức, hoạt động công tác TĐ-KT; Quy định về Phần mềm Quản lý thông tin Thi đua - Khen thưởng tại NHCSXH; Thực trạng về hạ tầng phần cứng, tổ chức cơ sở dữ liệu, công nghệ hiện tại; Kết quả sử dụng phần mềm Quản lý thông tin TĐ-KT trong việc hỗ trợ công tác TĐ-KT hiện nay.

Đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan của Phần mềm Quản lý thông tin TĐ-KT tại NHCSXH. Từ đó, làm tiền đề đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện Phần mềm Quản lý thông tin TĐ-KT tại NHCSXH.

Từ trình bày, đánh giá đúng thực trạng, đề tài đã đề xuất giải pháp, đề xuất 4 kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT tại NHCSXH trong thời gian tới. Những kiến nghị, giải pháp này đều có tính khả thi, cùng với toàn bộ các sản phẩm của đề tài “Hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin thi đua khen thưởng NHCSXH đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” sẽ có thể là một đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quản lý về công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài.

Đánh giá kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề tài cho rằng nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác TĐ-KT; đã đánh giá được thực trạng về công tác TĐ-KT và sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin TĐ-KT, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Các số liệu kết quả điều tra khá phong phú, Bảng hỏi thực hiện khảo sát tại 66 đơn vị NHCSXH cấp tỉnh với tổng số 322 cá nhân trả lời Bảng hỏi (Khảo sát nhóm đối tượng trực tiếp 150 cá nhân; Khảo sát nhóm đối tượng liên quan 172 cá nhân).

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được những giải pháp và kiến nghị cụ thể trực tiếp làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin thi đua khen thưởng NHCSXH đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Nhìn chung, các giải pháp toàn diện có tính khả thi cao, nội dung lý luận, thực trạng giải pháp khá nhất quán,…

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả lao động công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Đề tài được xây dựng trên yêu cầu thực tiễn nên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn hoạt động NHCSXH.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của Hội đồng nghiệm thu, trả lời các câu hỏi mà Hội đồng nêu ra. Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh đề tài đảm bảo tốt các tiêu chí, mục đích nội dung đặt ra của đề tài.

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V
Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V

Trong hai ngày 20 và 21/7/2023 tại TP Đà Nẵng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của 215 đại biểu đại diện cho 10.265 đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN