Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V

Trong hai ngày 20 và 21/7/2023 tại TP Đà Nẵng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của 215 đại biểu đại diện cho 10.265 đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống.

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Cầu nối xây dựng mối quan hệ đoàn kết

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Phương - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn NHCSXH đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn NHCSXH khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy NHCSXH TW, của Công đoàn cấp trên, sự phối hợp tạo điều kiện của Lãnh đạo chuyên môn các đơn vị trong hệ thống, Công đoàn NHCSXH các cấp đã bám sát Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn NHCSXH và nhiệm vụ chính trị của ngành, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hoạt động và triển khai sâu rộng đến các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống. Qua đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn NHCSXH các kỳ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của NHCSXH qua các năm và thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội IV đã đề ra, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua cũng đã có những thay đổi tích cực về nội dung và phương pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả trong hoạt động, chú trong các hoạt động công đoàn hướng về cơ sở và vì quyền lợi của ĐVCĐNLĐ. Chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn NHCSXH các cấp thường xuyên phối hợp với chuyên môn đã tổ chức cho trên 48.000 lượt ĐVCĐNLĐ đi thăm quan du lịch, học tập kinh nghiệm, tổ chức tốt khám sức khỏe định kỳ, quan tâm động viên thăm hỏi kịp thời đoàn viên, người lao động khi ốm đau, gia đình đoàn viên và người lao động là thương binh, thân nhân gia đình có công với Cách mạng.

Công đoàn các cấp trong hệ thống đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, xây dựng đội ngũ ĐVCĐNLĐ không ngừng thay đổi về chất, trưởng thành lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp Công đoàn NHCSXH cũng đã đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, thường xuyên phát động và duy trì các phong trào thi đua. Trong nhiệm kỳ, có 35.690 lượt ĐVCĐNLĐ được đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 2.186 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, có 65 đề tài nghiên cứu khoa học, 3.711 sáng kiến đã được nghiệm thu, áp dụng, đem lại hiệu quả cao trong triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh, triển khai thường xuyên được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình là việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, đối tượng chính sách, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng (cầu đường khu vực nông thôn miền Tây Nam Bộ, điểm trường khu vực miền núi Tây Bắc,…), thăm hỏi tặng quà động viên hộ nghèo, đối tượng chính sách, gia đình người có công, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19…. với tổng kinh phí thực hiện trong nhiệm kỳ là hơn 487 tỷ đồng.

Đời sống vật chất tinh thần của ĐVCĐNLĐ đảm bảo và nâng cao đã giúp ĐVCĐNLĐ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, tận lực cống hiến với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của NHCSXH.

Đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt trên 318.000 tỷ đồng, tăng gần 143.000 tỷ đồng (tăng 81,4%) so với đầu nhiệm kỳ. Tổng dư nợ đến 30/6/2023 đạt trên 304.000 tỷ đồng, tăng gần 133.000 tỷ đồng (tăng 77% so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân giai đoạn 2018 - 2023 đạt 10,5%/năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH.
Với những dấu ấn nổi bật đó, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống NHCSXH vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2020) cùng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý khác. Về hoạt động Công đoàn, được Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn NHVN tặng 679 cờ và bằng khen; xét tặng 1.420 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội.

Tập hợp sức mạnh toàn hệ thống

Đại hội V Công đoàn NHCSXH là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của ĐVCĐNLĐ trong hệ thống nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, chính quyền; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với người lao động; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của ĐVCĐNLĐ.

Đại hội kêu gọi toàn thể ĐVCĐNLĐ trong toàn hệ thống phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển NHCSXH, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn NHCSXH, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; tạo thế và lực mới để Công đoàn NHCSXH ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng NHCSXH phát triển ổn định, bền vững, triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu Quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc cho biết: 20 năm qua, NHCSXH đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Sự thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của ĐVCĐNLĐ NHCSXH - những người mang đầy tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh những thành công của hoạt động chuyên môn, công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cộng đồng cũng luôn được Công đoàn NHCSXH quan tâm và đã có nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn cao cả.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, BCH Công đoàn NHCSXH phải đoàn kết, thống nhất cao và xây dựng chương trình hành động toàn khóa để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ ĐVCĐNLĐ vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp Công đoàn, hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, không ngừng chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐNLĐ. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đảm bảo tập trung nguồn lực và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH Công đoàn NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngay sau Đại hội, BCH Công đoàn NHCSXH khoá V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn NHCSXH nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hải Trang Trung
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện chính sách an sinh
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện chính sách an sinh

Ngày 20/7, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng nhằm thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN