Sóc Trăng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp

Xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thu hút đầu tư phát triển bền vững, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành địa phương thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ.

Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Chú thích ảnh
Ngày 4/1/2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chính thức Khai trương, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động. Trung tâm là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thuộc danh mục thủ tục hành chính, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện tại Trung tâm.

Giai đoạn 2015-2020, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hiện số lượng thủ tục hành chính được áp dụng trên địa bàn tỉnh là 1.845 thủ tục. Trong đó, 100% thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa, 107 thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được cải tiến, đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, giải quyết 1.334 loại thủ tục thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của tỉnh đạt trên 90%.

Về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, toàn tỉnh có 329 cơ quan hành chính (giảm 13 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ), có 615 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 99 đơn vị). Tỉnh đã thực hiện tinh giản 185 biên chế trong các cơ quan hành chính (giảm 8,9% so với năm 2015); tinh giản 2.262 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 9,4% so với năm 2015); 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện Đề án vị trí việc làm; thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo nguyên tắc thi tuyển, phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng của từng cơ quan, đơn vị.

Tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước đối với 332/332 cơ quan hành chính và giao quyền tự chủ về tài chính đối với 581 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, một đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn); 22 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và 8 đơn vị cấp huyện tự chủ hoàn toàn tự bảo đảm chi thường xuyên. Đồng thời, tỉnh đã tiến hành cổ phần hóa hai doanh nghiệp nhà nước là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng, cơ cấu lại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.

Toàn tỉnh đã có 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản; đã triển khai khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 và đang xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0. Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh có 100% thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; có 478 thủ tục ở mức độ 3 và 189 thủ tục ở mức độ 4 (tăng 468 thủ tục mức độ 3 và 135 thủ tục mức độ 4 so với năm 2015). Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 xếp vị trí thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 5 bậc so với năm 2018).

Cũng từ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cùng với hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, rút ngắn thủ tục hành chính, trong 5 năm gần đây, Sóc Trăng đã có thêm 1.900 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 47,2%), tạo việc làm mới cho khoảng 35.000 lao động (tăng 2,4 lần so với giai đoạn 2010-2015). Đến nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là 3.300 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ đăng ký khoảng 33.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đồng tâm hiệp lực cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đồng tâm hiệp lực cho sự phát triển của thành phố mang tên Bác

Tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng, qua 5 hội nghị lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng, ý kiến của nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, đã có hàng trăm lượt ý kiến của các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN