Phát huy vai trò của người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 28/7, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho các cá nhân tiêu biểu. 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình ghi nhận những đóng góp to lớn, quan trọng của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số; cùng đồng bào đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới… 

Ông Lê Thanh Bình khẳng định, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; trong đó, chú trọng nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có chính sách đối với người có uy tín.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh mong muốn, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Người có uy tín tiếp tục gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững; xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…

Trà Vinh có trên 1 triệu người, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 31,5%. Toàn tỉnh hiện có 430 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm thể hiện sự quan tâm đối với người có uy tín, lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi vào dịp lễ, Tết; tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế…

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 5/8 tiêu chí tỉnh nông thôn mới; 8/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho các cá nhân tiêu biểu. 

Dịp này, 8 tập thể và 64 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; 64 cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh do có thành tích tiêu biểu, là điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 - 2022.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)
Trà Vinh: Phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Trà Vinh: Phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trà Vinh có dân số trên 1 triệu người, với ba dân tộc chính là: Kinh, Khmer, Hoa, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 31,5% dân số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN