Sổ đỏ đứng tên tối đa bao nhiêu người?

Bạn đọc hỏi: Ông bà tôi có để lại mảnh đất để làm nhà thờ tổ, hiện nay cả bố mẹ tôi và các cô chú đều muốn có tên trong sổ đỏ. Tôi muốn hỏi sổ đỏ đứng tên tối đa bao nhiêu người?

Về vấn đề này, Báo Tin tức xin được trả lời như sau: 

Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) hay còn gọi là Sổ đỏ như sau:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 GCN; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một GCN và trao cho người đại diện”

Như vậy, nếu thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì GCN phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền. Hay nói cách khác, GCN không giới hạn về số lượng người đứng tên trên GCN nếu họ có chung quyền.

Cách ghi tên nhiều người trên Sổ đỏ: Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có chung quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do nhận thừa kế thì ghi như sau:

- Trên mỗi GCN ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận; tiếp theo ghi "Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)".

- Thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp 1 GCN cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực) thì GCN được cấp cho người đại diện đó.

Trên GCN ghi thông tin của người đại diện, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)".

- Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi "và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của GCN này".

Trung Hiếu/Báo Tin tức
Sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế cần phải nộp những khoản tiền gì?
Sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế cần phải nộp những khoản tiền gì?

Bạn đọc hỏi: Tôi được bố mẹ để lại thừa kế một mảnh đất ở quê. Xin hỏi, thủ tục và các khoản tiền sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN