Những đối tượng được phép nợ tiền sử dụng đất?

Bạn đọc hỏi: Những đối tượng nào được phép nợ tiền sử dụng đất, thời hạn trả nợ là bao lâu?

Với nội dung trên, báo Tin tức xin được thông tin:

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, từ 10/12/2019, Nghị định 79 ra đời đã bãi bỏ hoàn toàn quy định nêu trên. Đối tượng được ghi nợ bị thu hẹp đi rất nhiều.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79 liệt kê các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: Người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất: Các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ được trả nợ dần trong 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong 5 năm này.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm hết thời hạn 5 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Trung Hiếu/Báo Tin tức
Thủ tục chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ
Thủ tục chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ

Bạn đọc hỏi: Do lỗi sơ suất khi làm giấy tờ mà tên tôi bị sai (từ Nguyễn Trà Mi thành Nguyễn Trà My) trên sổ đỏ. Tôi muốn chỉnh sửa tên trên sổ đỏ lại cho đúng thì tôi cần làm thủ tục gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN