Làm nông nghiệp công nghệ cao, được vay vốn với lãi suất thấp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 813/QĐ-NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng chương trình gồm: pháp nhân và cá nhân có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất – kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Chăn nuôi thỏ công nghệ cao tại Yên Bái. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

NHTM cho khách hàng vay vốn để thực hiện chương trình, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc cho vay, vay vốn và điều kiện vay vốn quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39).

Về lãi suất cho vay, NHTM cho vay đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng để thực hiện chương trình với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của NHTM, phù hợp với quy định tại Thông tư 39.

Nguồn vốn cho vay chương trình do các NHTM cân đối từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện. Mức cho vay sẽ do NHTM và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của Thông tư 39.

Về tài sản bảo đảm cho khoản vay, NHTM và khách hàng thỏa thuận việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay mới. Theo đó, khách hàng khó khăn trong việc trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được NHTM chủ động xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, NHTM cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 01 lần đối với một khoản nợ; cho vay mới để phục hồi sản xuất – kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi.

Căn cứ quy định hiện hành và khả năng tài chính của mình, NHTM xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất – kinh doanh.

Quyết định cũng quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng và của các NHTM.

Theo đó, khách hàng được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định này. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của NHTM và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp. Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng tín dụng, hoàn trả nợ gốc và lãi vay theo đúng quy định. Khách hàng chịu sự kiểm tra, giám sát của NHTM trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn.

Quyết định cũng yêu cầu các NHTM tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ khách hàng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

NHNN yêu cầu các NHTM tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Các NHTM cũng tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay, đảm bảo công khai, minh bạch.

Trên cơ sở kết quả cho vay và đề nghị của NHTM, NHNN sẽ xem xét quyết định việc loại trừ dư nợ cho vay trung, dài hạn theo chương trình của các NHTM khi tính tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn theo quy định của NHNN.

Về quy định chuyển tiếp, đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì NHTM và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng đó hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định tại Quyết định này.

Khách hàng thuộc đối tượng hưởng chính sách tín dụng phục phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ thì sẽ đồng thời được hưởng các chính sách theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và chính sách theo Quyết định này.

Thu Anh (TTXVN)
Nông nghiệp công nghệ cao 'ngóng' gói vay 100 nghìn tỷ đồng
Nông nghiệp công nghệ cao 'ngóng' gói vay 100 nghìn tỷ đồng

Về gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), tháng 4 này, NHNN sẽ ban hành Quyết định hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) dành nguồn vốn để cho vay với lãi suất thấp hơn từ 0,5-1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN