Huy động 7.320 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Ngày 12/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng).

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 7.230 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,1%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5,1%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 2.430 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 149.777 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.

Văn Giáp (TTXVN)
Tháng 11, huy động 10.220 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Tháng 11, huy động 10.220 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 14 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được tổng cộng 10.220 tỷ đồng, tăng 23% so với tháng 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN