Chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng và triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Nội dung kết luận nêu rõ, mặc dù Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương từ 31/12/2021 nhưng đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm. 

Cụ thể, phía tỉnh Tiền Giang mới bàn giao được 6.340m2 tại các vị trí đất công và kênh rạch đạt khoảng 2,4%. 

Phía tỉnh Bến Tre mới bàn giao được 19.463m2 đạt khoảng 5,76%. Một số đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng không liên tục, xôi đỗ gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công.

Nguyên nhân chính do nguồn nhân lực thực hiện giải phóng mặt bằng của các chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng còn hạn chế; còn có cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Công tác triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng giữa hai dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 chưa đồng bộ; Công tác phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc giữa Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời.

Để đáp ứng tiến độ triển khai dự án, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre khẩn trương hoàn tất phê duyệt, thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2022, cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 7/2022; đồng thời kiểm tra, khảo sát, tính toán phương án và giải quyết việc di dời bè cá trên sông Tiền; giải quyết tái định cư, tạm cư nhanh chóng cho các hộ dân; hoàn thành phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, có ý kiến tổng thể, làm cơ sở xác định tổng chi phí giải phóng mặt bằng để cân đối và bố trí vốn kịp thời.

"UBND tỉnh Bến Tre cần bố trí đủ vốn để triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 đồng bộ với Dự án cầu Rạch Miễu 2, tạo sự đồng thuận của các hộ bị ảnh hưởng, đảm bảo không bị chồng lấn và tách bạch rõ ràng giữa hai dự án", Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đề nghị.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, phê duyệt đơn giá, lập phương án giải phóng mặt bằng theo từng đợt; đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng đồng bộ, rà soát báo cáo nhu cầu vốn, kế hoạch bàn giao mặt bằng…; ưu tiên giải phóng mặt bằng đối với những đoạn tuyến, các hạng mục là đường găng tiến độ của dự án.

"Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm phối hợp với các cấp chính quyền địa phương lập tiến độ triển khai và bàn giao mặt bằng để các bên phối hợp trong quá trình thực hiện; rà soát các nội dung khó khăn vướng mắc, đăng ký để lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm việc với lãnh đạo các địa  phương nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre chỉ đạo các chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng  phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận hoàn thiện và trình Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể của Tiểu dự án giải phóng mặt bằng làm cơ sở phê duyệt; trong đó, cần rà soát việc chênh lệch giá giữa các đợt cũng như các khu vực trên cơ sở Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt", Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài dự án khoảng 17,6 km, trong đó, cầu chính trên sông Tiền dài gần 2 km. Dự án có tổng mức đầu tư 5.175 tỷđồng, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2025.

Quang Toàn (TTXVN)
Thúc tiến độ dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2
Thúc tiến độ dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN