SIPAS của 63 địa phương năm 2023

Theo kết quả Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 do Bộ Nội vụ công bố ngày 17/4/2024, chỉ số SIPAS trung bình cả nước là 82,66%, tăng 2,58% so với năm 2022 (80,08%). 57 địa phương có chỉ số cao hơn năm 2022, sáu địa phương có chỉ số giảm so với 2022.

TTXVN/Báo Tin tức
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023: Quảng Ninh dẫn đầu
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023: Quảng Ninh dẫn đầu

Người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung trong cả nước năm 2023 (SIPAS 2023) ở mức 82,66%, tăng 2,58% so với năm 2022 (80,08%). Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở 63 tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 75,03% - 90,61%. Trong đó, Quảng Ninh nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung cao nhất với 90,61%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN