Chỉ số SIPAS tăng - thúc đẩy quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Chỉ số SIPAS 2023 trung bình cả nước là 82,66%, tăng 2,58% so với năm 2022 (80,08%). Tỉnh cao nhất là Quảng Ninh, đạt 90,61%, tỉnh thấp nhất là Bắc Cạn, đạt 75,03%.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thông tin tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cho biết, Chỉ số SIPAS 2023 trung bình cả nước là 82,66%, tăng 2,58% so với năm 2022 (80,08%). Tỉnh cao nhất là Quảng Ninh, đạt 90,61%, tỉnh thấp nhất là Bắc Cạn, đạt 75,03%.

Hội nghị do Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sáng 17/4.

Mức độ người dân sẵn sàng tham gia góp ý chính sách chưa cao

Theo ông Phạm Minh Hùng, 57 địa phương có giá trị Chỉ số cao hơn năm 2022, sáu địa phương có giá trị Chỉ số giảm so với 2022. Có 36 địa phương có thứ hạng tăng so với năm 2022; 24 địa phương có thứ hạng giảm so với 2022; ba địa phương giữ nguyên vị trí là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

Một số thông tin quan trọng từ kết quả đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023 là người dân được khảo sát trong cả nước quan tâm đến các chính sách ở mức khá cao, nằm trong khoảng từ 76,06 - 81,19%, trong đó, chính sách điện sinh hoạt và chính sách trật tự, an toàn xã hội là hai chính sách được quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng có một số người dân không quan tâm đến các chính sách được đánh giá, chiếm từ 1,73 - 4,42% số người được khảo sát.

Kênh thông tin người dân sử dụng nhiều nhất để tiếp cận thông tin chính sách là qua đài, ti vi, báo chí, với tỷ lệ người dân được khảo sát sử dụng kênh này là 48,16%, tiếp đến và chênh lệch không đáng kể là qua hội, họp, sinh hoạt, thông báo tại khu dân cư, với 47,55%. Tỷ lệ người dân sử dụng kênh thông tin để tiếp cận chính sách ở 63 tỉnh, thành phố có sự chênh lệch rất lớn, với mức chênh lệch từ khoảng 62,91 - 80,65%, trong đó kênh thông tin loa phát thanh xã, phường có sự chênh lệch lớn nhất.

Mức độ người dân sẵn sàng tham gia góp ý chính sách chưa cao. Trong số người dân được khảo sát trong cả nước, 42,78% sẵn sàng tham gia góp ý chính sách nhưng chỉ có 5,95% sẵn sàng góp ý chính sách theo hình thức trực tuyến qua mạng internet. Trong 63 địa phương, tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân sẵn sàng góp ý chính sách theo hình thức trực tuyến qua mạng internet cao nhất cũng chỉ là 16,76% và nơi có tỷ lệ thấp nhất là 1,08%.

Chú thích ảnh
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Phạm Minh Hùng công bố Chỉ số. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.

Người dân được khảo sát trong cả nước hài lòng đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách nói chung ở mức 82,49%, tăng so với năm 2022 (79,72%). Người dân hài lòng đối với 4 yếu tố, 23 yếu tố thành phần của nội dung xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách ở các mức độ khác nhau, với sự chênh lệch giữa các mức không cao.

Trong đó, mức độ hài lòng của người dân đối với 4 yếu tố gồm: Trách nhiệm giải trình của chính quyền về chính sách là 81,93%; cơ hội tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 81,83%; chất lượng tổ chức thực hiện chính sách của chính quyền là 82,49%; kết quả, tác động của chính sách là 82,74%.

Mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách của chính quyền ở 63 tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 75,14 - 90,47%.

Có 5 tỉnh, thành phố nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách cao nhất là: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Lào Cai; 5 tỉnh thấp nhất là: Bắc Kạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Long An.

Mức độ hài lòng của người dân được khảo sát đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công nói chung là 82,90%, tăng so với năm 2022 (80,43%). Mức độ hài lòng của người dân đối với 5 yếu tố, 16 yếu tố thành phần của nội dung cung ứng dịch vụ hành chính công có sự chênh lệch nhưng không đáng kể. Trong đó, mức độ hài lòng của người dân đối với tiếp cận dịch vụ là 83%; đối với thủ tục hành chính là 83,02%; với công chức là 83,12%; với kết quả dịch vụ là 83,03% và với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân là 82,27%.

Mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công ở 63 tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 74,87- 93,16%. Năm tỉnh nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công cao nhất là: Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh và Hưng Yên; 5 tỉnh thấp nhất là: Bắc Kạn, Cao Bằng, Bình Phước, Bắc Ninh và Nam Định.

SIPAS 2023 ở mức 82,66%

Người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung trong cả nước năm 2023 (SIPAS 2023) ở mức 82,66%, tăng so với năm 2022 (80,08%).

Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở 63 tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 75,03- 90,61%. Có 5 tỉnh, thành phố nhận được mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung cao nhất là: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh và Hải Phòng; 5 địa phương thấp nhất là: Bắc Kạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Năm 2023, mức độ mong đợi của người dân đối với 10 nội dung cần cải thiện nằm trong khoảng từ 83,44 - 85,12%, trong đó 3 nội dung người dân mong đợi chính quyền cải thiện nhiều nhất là: Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân, với mức 85,12%; tiếp đến là nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, với mức 85,11% và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân, với mức 85,03%.

Trong những năm qua, Chỉ số hài lòng của người dân đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả cơ quan hành chính Nhà nước và người dân. SIPAS đã và đang thúc đẩy cơ quan hành chính ngày càng nỗ lực, quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân và cung cấp cơ sở để cơ quan hành chính Nhà nước xác định, thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn để thực hiện mục tiêu đặt ra.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân. Người dân, xã hội đang dần quan tâm, ủng hộ, giám sát, phản hồi ý kiến tích cực hơn đối với các cơ quan hành chính Nhà nước để cùng xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Việc thu thập thông tin đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023 được thực hiện thông qua khảo sát theo hình thức phát phiếu hỏi trực tiếp tới người dân. 40.230 người dân đủ 18 tuổi trở lên được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng từ 1.170 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố/585 xã, phường, thị trấn/195 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ ý kiến phản hồi của 39.765 người dân thuộc mọi thành phần nhân khẩu học, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, phân tích dữ liệu và xây dựng Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023. Đây là một bộ chỉ số gồm 45 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá của người dân; 51 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân. Bộ chỉ số này phản ánh toàn diện, chi tiết về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với người dân năm 2023 của cả nước nói chung và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng.

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở cả nội dung xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công và cung ứng dịch vụ hành chính công (từ 2021 trở về trước chỉ tập trung ở nội dung cung ứng dịch vụ hành chính công).

Chín nhóm chính sách công quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân được lựa chọn để người dân đánh giá, bao gồm: Chính sách phát triển kinh tế; chính sách khám, chữa bệnh; chính sách giáo dục phổ thông; chính sách nước sinh hoạt; chính sách điện sinh hoạt; chính sách trật tự, an toàn xã hội; chính sách giao thông đường bộ; chính sách an sinh, xã hội và chính sách cải cách hành chính nhà nước. Đối với dịch vụ hành chính công, người dân đánh giá các dịch vụ nói chung được cung ứng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp ở địa phương.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Chỉ số Cải cách hành chính 2023: Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi quán quân
Chỉ số Cải cách hành chính 2023: Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi quán quân

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính 2023 (PAR INDEX 2023) mà các địa phương đạt được là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Theo đánh giá, PAR INDEX của các tỉnh, thành phố đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng tích cực, giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn 2,19% so với năm 2022. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, PAR INDEX của các địa phương đạt giá trị trung bình trên 80%. Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN