Quốc hội khóa VIII: Đổi mới toàn diện đất nước

Quốc hội khóa VIII là Quốc hội của giai đoạn khởi đầu sự nghiệp Đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng. Quốc hội khóa VIII đã họp 11 kỳ để xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội khóa VIII đã sửa đổi và ban hành Hiến pháp năm 1992, thông qua nhiều đạo luật và các văn bản pháp quy quan trọng thế chế hóa đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Quốc hội khóa VI: Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất của cả nước
Quốc hội khóa VI: Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất của cả nước

Quốc hội khóa VI đã quyết định đường lối, chính sách chung, cơ cấu tổ chức bộ máy và bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN