Nhìn lại 4 lần tổng điều tra dân số

Sau cuộc tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành thêm các cuộc TĐT dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999, 2009 và đang tiến hành cuộc TĐT năm 2019.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Nguồn dữ liệu trung thực cho xây dựng chính sách
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Nguồn dữ liệu trung thực cho xây dựng chính sách

Dẫn thông điệp của Liên Hợp quốc “Tất cả mọi người đều được tính đến, không ai bị bỏ lại phía sau”, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (tổng điều tra) bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4 và đến hết ngày 25/4/2019 như là một cơ hội để “Tất cả mọi người dân đều được tính đến như là một chủ thể của sự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, cũng là một người được hưởng lợi từ thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN