Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Công dân Việt Nam muốn được tuyển chọn vào lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ trên tàu CSB8004.

Theo Điều 35 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ lâu dài trong Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, có kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Điều này.

Điều 36. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được giao; khuyến khích phát triển tài năng để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.  

Tin, ảnh: V.T/Báo Tin tức
Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam
Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam

Bạn đọc hỏi: Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động được cấp từ nguồn nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN