Kỳ họp HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét mức học phí năm học 2022-2023

Trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch COVID-19, TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022.

Ngày 12/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Dự kiến, TP Hà Nội sẽ trích ngân sách để hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023.

Theo ông Nguyễn Ngọc Việt, Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội, các nội dung dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp bao gồm: Phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập; quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023; quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của TP Hà Nội năm học 2022-2023; quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền; điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023.

Về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập, nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, nhưng đã được lùi lại để rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo việc hỗ trợ thể hiện được sự ghi nhận, quan tâm của Thành phố trước sự đóng góp, cống hiến của công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập, đảm bảo phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Đây là chủ trương tiếp tục đồng hành cùng cán bộ y tế khắc phục khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, giúp cán bộ y tế yên tâm công tác, phục vụ tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ khoảng 257 tỷ đồng.

Về mức học phí năm học 2022-2023, HĐND TP Hà Nội sẽ thảo luận và quyết định trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, với dự kiến nội dung như sau: Xác định việc áp dụng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ là việc bắt buộc thực hiện theo lộ trình nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, nhưng tại thời điểm này Thành phố quy định theo mức sàn (là mức thấp nhất) của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; đồng thời, dùng ngân sách Thành phố để bù đắp phần chênh lệch để phụ huynh sẽ không phải đóng góp.

Đặc biệt, trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch COVID-19, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, Thành phố tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023 như mức hỗ trợ năm học 2021-2022 và cho rà soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Dự kiến, tổng mức ngân sách Thành phố hỗ trợ năm học 2022-2023 khoảng 1.133 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, trường hợp Chính phủ quyết định giữ nguyên hoặc miễn giảm mức học phí năm học 2022-2023, TP Hà Nội thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Phiên chất vấn HĐND Hà Nội: ‘Nóng’ vấn đề chậm triển khai quy hoạch và quản lý trường ngoài công lập
Phiên chất vấn HĐND Hà Nội: ‘Nóng’ vấn đề chậm triển khai quy hoạch và quản lý trường ngoài công lập

Sáng 5/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) Hà Nội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề: Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quản lý đối với các trường ngoài công lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN