Hà Nội triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định trên cơ sở kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá qua điều tra xã hội học.

Chú thích ảnh
Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, quận Thanh Xuân. Ảnh tư liệu: Đỗ Phương Anh/TTXVN

Tại Kế hoạch số 216/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã vừa ban hành, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp triển khai phải đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ được giao; thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm về đánh giá, chấm điểm bảo đảm trung thực, chính xác, tiến độ; tổ chức điều tra xã hội học khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định trên cơ sở kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá qua điều tra xã hội học. Nội dung triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính được thực hiện như sau:

Các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, hoàn thành trước ngày 22/12/2021. Các thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của thành phố sẽ thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã vào tháng 1/2022.

Việc điều tra xã hội học được tiến hành từ tháng 10/2021 đến ngày 30/12/2021, thu thập thông tin về kết quả công tác cải cách hành chính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/12/2021 với mỗi đối tượng điều tra theo tình hình cụ thể của các đơn vị.

Các nhóm đối tượng sẽ được lấy kiến gồm: Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân có giao dịch thủ tục hành chính; đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân trên địa bàn.

Việc tổng hợp kết quả thẩm định và kết quả điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã sẽ hoàn thành vào tháng 2/2022. Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của thành phố sẽ họp và trình UBND thành phố Hà Nội công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã vào tháng 3/2022.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Ngày 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN