Thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ thực hiện trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

So với Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT có những điểm mới đáng chú ý. Cụ thể, sửa trình tự thực hiện công nhận văn bằng theo hình thức dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; sửa mẫu giấy công nhận theo hướng linh hoạt và phù hợp với thực tế tình trạng hồ sơ công nhận văn bằng.

Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT khi có hiệu lực thi hành sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong việc thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Người có nhu cầu công nhận văn bằng và cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng sẽ thực hiện thủ tục này theo hình thức dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người đề nghị công nhận văn bằng có thể tải hồ sơ lên Cổng dịch vụ công trực tuyến mà không cần đến trực tiếp nộp hồ sơ. Quá trình xử lý hồ sơ, trong đó có thời hạn xử lý hồ sơ sẽ được cập nhật để người đề nghị công nhận văn bằng theo dõi, tránh tình trạng hồ sơ quá hạn mà không có lý do.

Bên cạnh đó, cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người đề nghị công nhận văn bằng thực hiện việc thanh toán lệ phí công nhận văn bằng. Việc trả kết quả cũng được thực hiện trực tuyến. Nếu người đề nghị công nhận văn bằng có nhu cầu, kết quả sẽ được trả qua đường bưu chính hoặc trực tiếp.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng có trách nhiệm trả kết quả cho người đề nghị công nhận văn bằng. Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

Để có thời gian cho các địa phương (Sở Giáo dục và Đào tạo) chuẩn bị các điều kiện cần thiết như phần mềm, máy chủ, trang thiết bị..., Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/11/2024.

Việc ban hành Thông tư này của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương về chuyển đổi số và tăng cường áp dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi hơn cho người dân, giải quyết kịp thời việc công nhận văn bằng.

Việt Hà (TTXVN)
Không nên đưa ra tiêu chí chung về văn bằng, chứng chỉ cho các ngành nghề
Không nên đưa ra tiêu chí chung về văn bằng, chứng chỉ cho các ngành nghề

“Đến bao giờ loại bỏ tình trạng thi nhau đi học các chứng chỉ ngoại ngữ để hoàn thành chứng chỉ viên chức”, chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cũng là vấn đề hàng triệu viên chức đang quan tâm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN