Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng nâng chất lượng giáo dục

Ngày 29/5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 4 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Các trường được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội kiểm tra, đánh giá chất lượng và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế - Luật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Phát huy vai trò là một trong hai trường đại học lớn hàng đầu của cả nước, những năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới sáng tạo, luôn coi chất lượng giáo dục là yếu tố then chốt, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển.

Đến nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có 5 trường thành viên được đánh giá và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 4 trường trên và Trường Đại học Quốc tế. Riêng Trường Đại học Bách Khoa sẽ được kiểm định bởi Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) vào tháng 9/2017.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu cả nước về số chương trình đạt chuẩn của khu vực và quốc tế với 30 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, chiếm 50% số chương trình đạt chuẩn AUN - QA của cả nước; hai chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET Hoa Kỳ; 7 chương trình chất lượng cao Việt - Pháp đạt chuẩn kiểm định CTI Pháp.

Đây cũng là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình CDIO trong đào tạo (khung chuẩn giúp xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên), với 5 trường thành viên tham gia ở 62 chương trình đào tạo (chiếm 75% tổng số chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Thu Hoài (TTXVN)
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội

Ngày 9/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 50 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (trừ các trường, ngành đào tạo sư phạm), trong đó có 18 trường cao đẳng, 32 trường trung cấp chuyên nghiệp của thành phố cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN