Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017.

Theo đó, kế hoạch sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục; Tăng cường năng lực của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ kiểm định viên; Tăng cường năng lực của các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở đào tạo; Đẩy mạnh hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Tăng cường truyền thông về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong năm năm 2017, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ kiểm định viên đảm bảo đủ năng lực, triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết với hoạt động của các tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

Các tổ chức kiểm định cũng cần thực hiện nghiêm việc công khai kết quả kiểm định, công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; tham gia tư vấn các chính sách đảm bảo chất lượng và thực hiện tốt cơ chế giám sát chất lượng.

Các cơ sở đào tạo tập trung xây dựng hoặc rà soát kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2017-2020; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, kiện toàn đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục. Các trường cử người tham dự đầy đủ các khóa hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; triển khai tốt việc tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học của đơn vị mình.

Các đơn vị chủ động công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, tạo điều kiện cho thí sinh và xã hội lựa chọn được trường phù hợp để đăng ký theo học.

Đối với các trường chưa đăng ký đánh giá ngoài thì cần có giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá, khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (trước ngày 30/6/2017) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động đánh giá ngoài; triển khai các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục theo các kết quả tự đánh giá.


Đối với các trường đã được đánh giá ngoài nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận đạt kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, cần tập trung khắc phục hạn chế, cải tiến chất lượng ở các tiêu chí chưa đạt, phát huy những tiêu chí đã làm tốt.

Đối với các trường đã được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện báo cáo giữa kỳ theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh việc đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước và quốc tế; nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục đại học mới để chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá vào chu kỳ tiếp theo. Bộ khuyến khích các trường đăng ký đánh giá thêm (trong chu kỳ này) theo bộ tiêu chuẩn mới hoặc theo tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế và khu vực có uy tín.

TTXVN/Tin Tức
Hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện
Hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện

Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” được triển khai tại Nam Định thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh đã mang lại hiệu quả tích cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN