Bảo đảm điều kiện dạy học Tiếng Anh, Tin học cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học từ năm học 2022-2023.

Chú thích ảnh
Từ năm học 2021 – 2022, học sinh lớp 2 trên toàn quốc sẽ học với SGK mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo đó, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp Tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học theo hướng dẫn của Bộ để thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Các tỉnh, thành phố có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Về đội ngũ giáo viên, tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo địa phương thực hiện các giải pháp tuyển dụng, kí hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng theo hướng dẫn tại Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 – 2023, bảo đảm đủ giáo viên để dạy học theo lộ trình quy định.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ ban hành, bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước khi được phân công giảng dạy.

Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học, tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn, cung ứng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm ý kiến từ các tổ chuyên môn trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa; tổ chức cung ứng sách giáo khoa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa; phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa trong quá trình dạy học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn Tiếng Anh, Tin học từ năm học 2022- 2023 bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được học các môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các Sở Giáo dục tổ chức khai thác, sử dụng, xây dựng bổ sung kho bài giảng dùng chung cho các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Anh, môn Tin học để hỗ trợ giáo viên, nhà trường thực hiện các phương án dạy học linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm chất lượng dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học tại các cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện khó khăn để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các trường thực hiện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND cấp huyện có phương án kịp thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục Tiểu học có nhiều điểm trường (phòng học có thiết bị nghe, nhìn, thiết bị kết nối internet). Xây dựng mô hình dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến (học tập trực tiếp qua lớp học ảo, một giáo viên tại một thời điểm có thể dạy cho nhiều hơn một lớp học ở những vị trí địa lý khác nhau).

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn, hướng dẫn giáo viên để thực hiện phương án dạy học linh hoạt tại các trường, điểm trường không thể bố trí giáo viên dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học.

Đồng thời, các phòng xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn theo hình thức liên trường, liên cấp học đối với các tiết học thực hành bảo đảm thuận lợi, khả thi, an toàn trong hoạt động dạy học; xây dựng ngân hàng máy tính, thiết bị dạy học dùng chung để bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học tại các trường, điểm trường theo quy định;

Các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án bố trí giáo viên linh hoạt, hợp lý, hiệu quả bảo đảm tổ chức dạy học được môn Tiếng Anh, Tin học theo quy định ở tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện điều động giáo viên dạy liên trường trong cùng cấp học, biệt phái, điều động giáo viên môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp Trung học Cơ sở theo thẩm quyền quản lý tham gia giảng dạy tại các trường Tiểu học (sau khi đã được tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp Tiểu học)…

Đối với cơ sở giáo dục thực hiện chương trình Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại cơ sở giáo dục theo văn bản hướng dẫn của Bộ, bảo đảm 100 % học sinh được học môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định.

Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên cần xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, phù hợp, sắp xếp thời khóa biểu khoa học để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường.

Các trường xây dựng phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị đường truyền và có giáo viên trợ giảng, phụ trách lớp học tại các điểm cầu; tham mưu các cấp quản lý thực hiện phương án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực cung cấp dịch vụ để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học bảo đảm thực hiện chương trình môn học.

Việt Hà (TTXVN)
Bồi dưỡng giáo viên Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thay đổi cả chất và lượng
Bồi dưỡng giáo viên Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thay đổi cả chất và lượng

Việc thay đổi cách tiếp cận và mô hình bồi dưỡng giáo viên mới đã góp phần nâng cao năng lực nhà giáo, đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN