Thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng tại đô thị có bị xếp là hộ nghèo không?

Bạn đọc hỏi: Tôi sống ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và tính bình quân gia đình tôi thu nhập 1,8 triệu đồng/người/tháng. Gia đình đã được công nhận thoát nghèo cách đây 2 năm. Vậy sắp tới, với chuẩn nghèo mới tôi có bị xếp vào là hộ nghèo không?

Chú thích ảnh
Cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn người dân thủ tục vay vốn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN.

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 quy định: Mức chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 được Chính phủ quy định là "có thu nhập bình quân từ 700.000 đồng/ người/tháng trở xuống" ở khu vực nông thôn. Ở khu vực đô thị, mức này là từ 900.000 đồng trở xuống.

Tuy nhiên, từ năm 2022, chuẩn nghèo sẽ điều chỉnh tiêu chí. Cụ thể tại Điều 3 của Nghị định này quy định các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 như sau:

Tiêu chí thu nhập

- Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (6 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 quy định:

Chuẩn hộ nghèo

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ cận nghèo

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung bình

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Do đó, căn cứ quy định trên, hiện gia đình bạn đã thoát nghèo, nhưng từ năm 2022, nếu vẫn giữ mức thu nhập là 1,8 triệu/người/tháng ở quận nội thành Hà Nội thì chỉ xét riêng về tiêu chí thu nhập sẽ rơi vào hộ nghèo. Tuy nhiên, việc xác định hộ nghèo còn phụ thuộc thêm vào các chỉ số đo lường múc độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản để địa phương có chính sách hỗ trợ cụ thể.

XC/Báo Tin tức
Làm theo khoán sản phẩm có được tạm ứng tiền lương?
Làm theo khoán sản phẩm có được tạm ứng tiền lương?

Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc theo chế độ khoán sản phẩm. Nay do có việc gia đình, liệu tôi có thể xin tạm ứng tiền lương và mức tiền tạm ứng sẽ như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN