Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa xã phường Hà Nội là đến mấy giờ?

Bạn đọc hỏi: Tôi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của phường tại Hà Nội lúc 11 giờ 5 phút thì thấy không còn nhân viên tiếp nhận hồ sơ, trong khi trên lịch làm việc là 11 giờ 30 phút. Vậy, phường có vi phạm quy định về giờ làm việc không?

Chú thích ảnh
Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công tại 1 phường của Hà Nội.

Về vấn đề này, theo Văn phòng UBND TP Hà Nội: UBND Thành phố đã quy định chi tiết về thời gian làm việc của Bộ phận một cửa tại Điều 9 của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 4/9/2020, về thời gian tiếp nhận, thời gian bàn giao, luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, Bộ phận một cửa các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính là 6 giờ/ngày; thời gian còn lại trong các buối làm việc được quy định để Bộ phận này thực hiện việc sắp xếp, bàn giao, luân chuyển hồ sơ  -thực hiện đúng quy định 8 giờ làm việc/ngày.

Chú thích ảnh

Cụ thể, thời gian tiếp nhận và trả kết quả như sau: Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Thời gian còn lại trong các buổi làm việc được bố trí để làm công tác sắp xếp và bàn giao, luân chuyển hồ sơ.

Ngoài việc quy định hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận một cửa các đơn vị nêu trên, UBND Thành phố cũng đã mở rộng nhiều hình thức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cho công dân như: Hệ thống dịch vụ công (DVC) trực tuyến của Thành phố; Dịch vụ bưu chính công ích và tích họp các DVC trực tuyên trên cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Căn cứ quy định này, bạn đến lúc 11 giờ 5 phút là đã hết giờ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Vì vậy, phường đã làm đúng quy định về giờ làm việc.

Quy định về thời gian làm việc của Bộ phận một cửa của UBND Thành phố Hà Nội là căn cứ vào quy định về thời giờ làm việc tại Điều 105 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội; quy định về quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Chương III Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định số 61/2018/NĐ-CP); quy định về nhiệm vụ của UBND các cấp tại Điều 36 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, theo đó UBND các cấp ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và đảm bảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
XC/Báo Tin tức
Có được thanh toán BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến và điều trị nội trú ban ngày?
Có được thanh toán BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến và điều trị nội trú ban ngày?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi đi khám chữa bệnh trái tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày. Vậy bố tôi có được thanh toán BHYT trái tuyến không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN