Hạn chót gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng sẽ vào ngày nào?

Bạn đọc hỏi: Hạn chót để nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 3/2021 và quý I/2021 là vào ngày nào để tránh trường hợp người nộp tiền thuế quá thời hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Ngành Thuế khuyến cáo: Người nộp thuế lưu ý để có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn, tránh bị tính tiền chậm nộp.

Với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng, người nộp thuế sẽ phải nộp tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3/2021 chậm nhất vào ngày 20/9/2021. Trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý, tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế quý I năm 2021 sẽ phải nộp chậm nhất ngày 30/9/2021.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động bởi dịch COVID-19, ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021.

Sau hơn 5 tháng triển khai, các giải pháp gia hạn về thuế và tiền thuê đất đã tác động hiệu quả đến doanh nghiệp, cá nhân; góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện tích lũy về vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh để duy trì, ổn định sản xuất trong tình hình nền kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT tăng từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý I, quý II năm 2021; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT tăng của tháng 7/2021, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021.

Đối tượng được gia hạn thuế quy định tại nghị định này đã mở rộng hơn so với Nghị định 41/2020/NĐ-CP được ban hành trước đó vào năm 2020, với thủ tục đơn giản nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến hết tháng 8/2021 khoảng 72,8 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính ước tính, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo nghị định này là khoảng 115 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số thuế được gia hạn đã nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) là 29,2 nghìn tỷ đồng, số thuế gia hạn còn phải nộp NSNN là 43,6 nghìn tỷ đồng.

Minh Phương/Báo Tin tức
Đề xuất thêm đối tượng được hưởng gia hạn thuế vì dịch COVID-19
Đề xuất thêm đối tượng được hưởng gia hạn thuế vì dịch COVID-19

Trong tờ trình Chính phủ mới đây của Bộ Tài chính về Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được hưởng chính sách trên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN