Các doanh nghiệp muốn tham gia cung cấp dịch vụ Mobile Money cần điều kiện gì?

Bạn đọc hỏi: Các doanh nghiệp, đơn vị muốn tham gia cung cấp dịch vụ Mobile Money cần điều kiện gì?

Chú thích ảnh
Giới trẻ sử dụng các ứng dụng ví điện tử để thanh toán.

Về vấn đề này, báo Tin tức xin thông tin như sau:

Doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money phải xây dựng hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đầu mối) xem xét, thẩm định.

Hồ sơ đề án triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money (bản chính) phải có các nội dung sau:

Quy trình nghiệp vụ: Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải xây dựng quy trình (sơ đồ và diễn giải các bước thực hiện, quy trình dòng tiền từ lúc khởi tạo giao dịch đến lúc quyết toán nghĩa vụ giữa các bên liên quan) đối với các nghiệp vụ đã quy định tại mục III Quyết định này.

Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải thành lập một đơn vị hoặc bộ phận riêng để vận hành, triển khai việc cung ứng dịch vụ Mobile Money và phải có phương án cụ thể để quản lý tách bạch tài khoản Mobile Money với tài khoản của SIM thuê bao di động (là tài khoản sử dụng cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động, dịch vụ viễn thông).

Quy định về cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán: Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải mở tài khoản đảm bảo thanh toán tại Ngân hàng thương mại và số dư trên các tài khoản đảm bảo thanh toán phải được duy trì không thấp hơn so với tổng số dư tất cả các tài khoản Mobile Money của các khách hàng tại cùng một thời điểm; xây dựng cơ chế xử lý rủi ro về thanh khoản để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Mobile Money phải được tách bạch, riêng biệt với các tài khoản thanh toán khác của doanh nghiệp thực hiện thí điểm mở tại Ngân hàng thương mại (tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử, hỗ trợ thu hộ, chi hộ, tài khoản thanh toán phí, tài khoản trả lương và các tài khoản phục vụ cho mục đích khác của doanh nghiệp thực hiện thí điểm).

Ngân hàng thương mại có trách nhiệm theo dõi, quản lý để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện thí điểm chỉ sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho các nghiệp vụ của dịch vụ Mobile Money, không sử dụng cho các mục đích khác và tách bạch, riêng biệt với các tài khoản thanh toán khác của doanh nghiệp thực hiện thí điểm mở tại Ngân hàng thương mại.

Quy định về nhận biết, định danh khách hàng (KYC): Doanh nghiệp thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm KYC chính xác khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money.

Quy định về lựa chọn và quản lý các điểm kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải xây dựng các tiêu chí cụ thể đánh giá năng lực (tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự) của các điểm kinh doanh (trong đó, các điểm kinh doanh là các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định do doanh nghiệp viễn thông thực hiện thí điểm thiết lập hoặc các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông khác là pháp nhân được doanh nghiệp viễn thông thực hiện thí điểm ký hợp đồng ủy quyền), làm cơ sở cho việc xác định hạn mức giao dịch ngày, hạn mức giao dịch tháng của từng điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải trang bị, triển khai áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) tại các điểm kinh doanh để nhận biết và xác thực chính xác khách hàng (nhận diện khuôn mặt, mống mắt,...) khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money.

Quy định về quản lý các đơn vị chấp nhận thanh toán: Doanh nghiệp thực hiện thí điểm có trách nhiệm lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị chấp nhận thanh toán đảm bảo.

Quy định về hệ thống công nghệ thông tin: Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải có hệ thống đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 theo quy định của pháp luật hiện hành. Hạ tầng công nghệ thông tin và các giải pháp phục vụ cung ứng dịch vụ Mobile Money phải đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn trong suốt quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money.

Doanh nghiệp thực hiện thí điểm phải xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát để phản ánh chính xác doanh thu phát sinh từ việc cung ứng dịch vụ Mobile Money để có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn.

XM/Báo Tin tức
Những hành vi bị cấm khi thí điểm dịch vụ Mobile Money
Những hành vi bị cấm khi thí điểm dịch vụ Mobile Money

Bạn đọc hỏi: Khi triển khai dịch vụ Mobiel Money, những hành vi nào bị cấm?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN