Ba bài văn khấn cúng Giao thừa trong nhà năm Mậu Tuất 2018 chuẩn nhất

Ba bài văn khấn chuẩn nhất cúng Giao thừa trong nhà dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Lễ cúng Giao thừa trong nhà.

Văn khấn Giao thừa trong nhà Tết Nguyên đán 2018 (bài 1):

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Nay phút Giao thừa năm cũ Đinh Dậu với năm mới Mậu Tuất

Chúng con là :………...............................…...............................………sinh năm: ………….

Hành canh: ………… tuổi ( ví dụ: 65 tuổi )

Ngụ tại số nhà ………, ấp/khu phố ….................................…….., xã/phường…….........................…., quận/huyện/thành phố ……….., tỉnh/thành phố …...…....................................…………............

Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật (lạy)

Nam mô A Di Đà Phật (lạy)

Nam mô A Di Đà Phật (lạy)


Văn cúng Giao thừa trong nhà năm Mậu Tuất 2018 (bài 2)

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy:

Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần

Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Nay phút Giao thừa giữa năm Đinh Dậu 2017 và năm Mậu Tuất 2018.

Chúng con là: ……………………........................................…………Tuổi…...…………

Hiện cư ngụ tại số nhà …….. Đường……………………..Khu phố …….............……….

Phường ……………………Quận………………….....………..Thành phố………………….

Phút Giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Phục duy cẩn cáo!


Văn khấn Giao thừa trong nhà Tết Nguyên đán 2018 (bài 1):

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy:

Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần

Các vị tổ tiên nội ngoại, chư vị tiên linh

Nay phút giao thừa năm Đinh Dậu và năm Mậu Tuất

Chúng con là.....................................................................................

Ngụ tại.................................................................................................

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu năm Đinh Dậu, nghênh tân năm Mậu Tuất, giờ Tí đầu xuân, đón mừng Tết Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.,

Chúng con xinh kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Phúc Đức chính thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài thần, các ngài bản gia Táo Quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Tổ Cô, Mãnh Tương, cập Bá thúc huynh đệ, Cô dì tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này.

Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.


PT/ Báo Tin tức
Văn khấn cúng Tất niên ngày 30 Tết Nguyên đán 2018 chuẩn nhất
Văn khấn cúng Tất niên ngày 30 Tết Nguyên đán 2018 chuẩn nhất

Vào thời khắc ngày 30 Tết Nguyên đán, khi chuẩn bị tiễn năm cũ, đón năm mới; nhà nhà đều chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, thần linh, trời đất. Bài văn khấn cúng tất niên năm 2018 dưới đây được đọc trong lễ cúng tất niên; để mời các vị thần linh, tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN