Sức bật và kỳ vọng mới của Duy Xuyên

Đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát của 5 năm đến là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với sắp xếp, củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Giữ gìn và phát huy tốt truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương đất nước; phát huy dân chủ, tạo lập sự đồng thuận cao trong xã hội, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chú thích ảnh
Nông thôn mới Duy Xuyên hôm nay.

Tập trung sức xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, phát triển du lịch. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp. Chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tốt chương trình đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo, các chương trình an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới, tạo lập sự phát triển toàn diện, cân đối và bền vững; phấn đấu xây dựng quê hương Duy Xuyên giàu và đẹp, đóng g

Đẩy mạnh phát triển Thương mại- Du lịch, tập trung phát triển hạ tầng, đô thị và phát triển nguồn nhân lực

Bí thư huyện ủy Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng chia sẻ: Để đạt những mục tiêu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, huyện Duy Xuyên xác định, đến năm 2025: Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 55% - Công nghiệp và xây dựng 39% - Nông nghiệp 6%; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 16%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 70 triệu đồng; Thu phát sinh kinh tế tăng bình quân 17%/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 3 lần so với giai đoạn 2015-2020; Tỷ lệ hộ nghèo (không tính hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội) đến năm 2025 còn dưới 0,3%; Tỷ lệ lao động phi nông nhiệp trên 85%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 100%; Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Đại hội đã xác nhiệm vụ trên từng lĩnh vực một cách cụ thể gắn với hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện và có tính khả thi cao. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, xuyên suốt cả quá trình phát triển là tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Đó là: Đẩy mạnh phát triển Thương mại- Du lịch, tập trung phát triển hạ tầng, đô thị và phát triển nguồn nhân lực. Đây chính là 3 trụ cột đảm bảo khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, hướng đến sự phát triển toàn diện, cân đối và bền vững. 

Theo đó, từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư hoàn thiện khu phố chợ Nam Phước, trung tâm thương mại Đông Cầu Chìm, nâng cấp các khu thương mại- dịch vụ Nồi Rang, Bàn Thạch, Duy Thành, Trà  Kiệu, La Tháp, Kiểm Lâm, Thu Bồn, Phú Đa và các chợ nông thôn nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện.Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về Du lịch, đưa Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Trọng tâm là triển khai nhanh các dự án phát triển du lịch tại Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Phước, Duy Thành, Khu du lịch Mỹ Sơn-Thạch Bàn, thủy điện Duy Sơn và các điểm du lịch tại vùng Trung, vùng Tây, tạo thành các tour, tuyến du lịch với nhiều sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Trong đó, xác định khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống; khôi phục, phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, hiếu khách là giải pháp căn cơ làm cho dịch vụ du lịch thật sự phát triển nhanh, mang tính cộng đồng và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện sau khi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và các dự án về du lịch, khu Thương mại - Đô thị ở vùng  Đông đi vào hoạt động, Bí thư huyện ủy Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng tự tin.

Chú thích ảnh
Phong trào hiến đất làm đường phát triển mạnh mẽ, giúp huyện Duy Xuyên xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ và kết nối với bên ngoài.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung đầu tư đồng bộ và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng gắn với tập trung thực hiện chương trình phát triển đô thị Nam Phước, Duy Hải, Duy Nghĩa; triển khai dự án các khu dân cư đô thị- thương mại Trà Kiệu (Duy Sơn), Kiểm Lâm (Duy Hòa), Mỹ Sơn (Duy Phú), Phú Đa (Duy Thu) và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, hoàn thiện khu trung tâm các xã, hình thành chuỗi các khu đô thị, trung tâm thương mại- dịch vụ kết nối các vùng trong huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển từng vùng, địa phương. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục và y tế; các công trình phòng tránh thiên tai đáp ứng nhu cầu học hành, chữa bệnh và đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.

Phát triển nguồn nhân lực lần đầu tiên được Đại hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của quá trình phát triển. Theo đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo, tập trung đầu tư xây dựng trường lớp, xây dựng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; sẽ tập trung đào lại, đào tạo ngoại ngữ và một số ngành mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, kiến thức cơ bản về dịch vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho lực lượng lao động xã hội, chuẩn bị tâm thế để chủ động tham gia một cách hiệu quả vào quá trình phát triển dịch vụ du lịch, Bí thư huyện ủy Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng nhấn mạnh.  

Chú thích ảnh
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp được tất cả các địa phương ở huyện Duy Xuyên chú trọng.

Nền tảng vững chắc hướng đến tương lai

Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Phan Xuân Cảnh bày tỏ: Nhìn lại 5 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020, có thể thấy đây là thời kỳ phát triển khá nhanh, khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo nền móng vững chắc xây dựng quê hương Duy Xuyên giàu mạnh trong tương lai không xa. Nếu những năm sau ngày giải phóng, Duy Xuyên là một huyện nghèo, đi lên từ nông nghiệp là chủ yếu, thì đến cuối năm 2020, cũng ngay trên mảnh đất ấy, kinh tế- xã hội đã có bước phát triển vượt bậc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 15%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của tỉnh. Cơ cấu tỷ trọng giá trị sản xuất Công nghiệp chiếm gần 44%, Dịch vụ trên 45 % và Nông nghiệp chiếm hơn 11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị được tập trung thực hiện ngày càng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, các khu dân cư đô thị, khu trung tâm xã, khu thương mại- dịch vụ, du lịch và kết cấu hạ tầng nông nghiệp- nông thôn. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm chăm lo ngày càng khởi sắc.

Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt; khoảng cách phát triển và chất lượng đời sống nhân dân giữa các vùng trong huyện được rút ngắn. Sự phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp và mạng lưới dịch vụ, du lịch đã thu hút, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp lên trên 70% và giải quyết việc làm mang tính thời vụ, tăng thu nhập cho ngàn lao động nông nhàn, góp phần hiện thực hóa ý nguyện "ly nông bất ly hương", không còn cảnh lao động trẻ Duy Xuyên ào ạt rời quê hương đi tìm kế mưu sinh ở các tỉnh phía Nam như những năm 80, 90 của thế kỷ trước. 

Chú thích ảnh
Ngành công nghiệp- dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao.

Đến cuối năm 2020, Duy Xuyên có 11/11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thị trấn Nam Phước và 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải đang tập trung thực hiện Chương trình phát triển đô thị và huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đang được tỉnh xem xét công nhận huyện Nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo kỷ cương pháp luật; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, gắn với thực hiện quy chế dân cơ sở chủ theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ trẻ trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn đã trưởng thành nhanh chóng, hội đủ đức tài, đảm nhận tốt vai trò lãnh đạo, quản lý. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền ngày càng được củng cố. 

Có thế nói con đường phát triển bền vững của Duy Xuyên trong tương lai vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Những quyết sách của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 như sự gặp gỡ khéo léo giữa ý Đảng và lòng Dân, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân toàn huyện, góp phần thắp lên niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển toàn diện, bền vững trong 5 năm đến. Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân toàn huyện, nhất định Đảng bộ và nhân dân Duy Xuyên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXI đã đề ra./.

Chú thích ảnh
Trung tâm Văn hóa huyện vừa đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân.
Bài và ảnh: Quốc Tuấn - Phi Thành
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN