Quảng Ninh: Hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch

Ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 7217/UBND-DL1 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Các xe chở hàng xuất phát từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội được yêu cầu vào test nhanh COVID-19 trước khi vào Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Theo đó, từ 0 giờ ngày 13/10, tất cả người từ các địa phương khác vào Quảng Ninh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, quét mã căn cước công dân hoặc mã thẻ định danh tại các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh.

Người đến, về từ vùng cấp độ 1 (vùng xanh) đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vaccine nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối) theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

Người đến, về từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng) và vùng cấp độ 3 (vùng cam) đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7 trong thời gian cách ly y tế.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vaccine nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối) thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Người đến và về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi địa phương đang thực hiện giãn cách, phong tỏa.

Trường hợp bất khả kháng phải về thực hiện như sau: Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vaccine nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối) thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Người đến, về Quảng Ninh từ các vùng cấp độ nêu trên và ở Quảng Ninh trong thời gian dưới 7 ngày do không thực hiện đủ việc cách ly, theo dõi sức khoẻ đủ ít nhất 7 ngày, yêu cầu phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh); trừ những trường người dưới 18 tuổi và người chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

Việc cách ly y tế tại nhà chỉ được thực hiện khi địa điểm cách ly đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

Người lao động từ các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu vào Quảng Ninh làm việc không bắt buộc phải tiêm đủ liều vaccine nhưng phải thực hiện việc kiểm soát, cách ly theo quy định tại công văn.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, khi cần đưa người, đưa lao động hoặc có đối tác cần vào tỉnh để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, làm việc…đơn vị đón người lao động có văn bản đề nghị UBND cấp huyện nơi cần đến chấp thuận. UBND cấp huyện khi nhận được đề nghị, căn cứ vào các quy định hiện hành của tỉnh về phòng, chống dịch để hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện; có văn bản chấp thuận và gửi đến địa phương nơi có Chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh để tạo điều kiện cho người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh; đồng thời có trách nhiệm quản lý, thực thi theo quy định.

Công văn nêu rõ, đối với người từ Quảng Ninh ra tỉnh ngoài, trong điều kiện diễn biến dịch bệnh ở nhiều địa phương còn phức tạp, đề nghị những người chưa tiêm đủ liều vaccine cân nhắc đi ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết. Người ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, phải thực hiện xét nghiệm và các yêu cầu khác theo quy định của địa phương nơi đến; khi trở về, phải thực hiện các quy định như đối với người đến Quảng Ninh theo mục 1 của văn bản này. Ngoài các quy định trên, nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với UBND các địa phương cấp huyện, hoặc Sở Giao thông Vận tải không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp của 3 tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021.

Trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư và các trường hợp thực sự cần thiết khác giao chủ tịch UBND các địa phương quyết định và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm phòng, chống dịch; riêng đoàn Ngoại giao thuộc thẩm quyền đón và làm việc của UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết định.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ưu tiên, tạo mọi điều kiện cho xe chở hàng hóa (bao gồm cả hàng hoá thiết yếu và không thiết yếu) ra vào tỉnh để phục vụ sản xuất kinh doanh bảo đảm lưu thông hàng hóa, thông suốt, thuận lợi, không gây ách tắc, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Lái xe, phụ xe của xe tải, xe container chở hàng hóa liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu tính đến khi vào tỉnh, khuyến khích đã tiêm 2 mũi vaccine. Các quy định chi tiết khác giao Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện vận hành hoạt động các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình mới nhằm quản lý, kiểm soát có hiệu quả người, phương tiện đi về, đi ra từ vùng có dịch; đảm bảo tối đa thuận tiện cho lưu thông hàng hoá và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bùng phát ổ dịch mới, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn có thể lây lan dịch bệnh, nắm chắc tình hình diễn biến, ngăn chặn kịp thời, không để bùng phát thành ổ dịch.

Kể từ ngày 28/6 đến nay, đã qua 104 ngày, Quảng Ninh không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Đức Hiếu (TTXVN)
Bạc Liêu hướng dẫn công dân thực hiện quy định khi ra, vào địa bàn
Bạc Liêu hướng dẫn công dân thực hiện quy định khi ra, vào địa bàn

Hiện nay, Bạc Liêu không còn địa bàn nào áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Để tạo điều kiện cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo thực hiện công tác quản lý người ra khỏi địa bàn (kể cả người được phép vào địa bàn tỉnh, khi kết thúc công việc có nhu cầu ra khỏi địa bàn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN