Chuyển động tích cực của tín dụng chính sách ở Bạc Liêu

Giờ đây 100% số xã của Bạc Liêu đã đạt chuẩn nông thôn mới, 67 ấp được công nhận là ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, theo hướng ứng dụng công nghệ cao; đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, chỉ còn 3.886 hộ, (chiếm 1,7%).

Chú thích ảnh
Cán bộ NHCSXH Bạc Liêu kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay.

Thành tựu đó không chỉ góp thêm gam màu sáng cho bức tranh toàn cảnh của công cuộc đổi mới trên vùng đất nằm ở miền Tây Nam Bộ, mà còn ghi nhận sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng các ban ngành, cơ quan, các tầng lớp Nhân dân, thông qua việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư ban hành ngày 22/11/2014 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Huy động mọi nguồn lực, tập trung các nguồn vốn giúp dân xóa nghèo

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 40 ở tỉnh Bạc Liêu 10 năm qua là đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc huy động mọi nguồn lực, tập trung các nguồn vốn để giúp dân giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 40 đến cán bộ chủ chốt tất cả các cấp. Cụ thể, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị đến các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện.Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể của địa phương đã đề ra chương trình hành động thực hiện Chỉ thị.

Đặc biệt, giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Tỉnh ủy còn có công văn chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị, trong đó nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), để bổ sung nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn kịp thời, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bạc Liêu, ông Trần Quang Sơn, cho biết: Kết quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm của địa phương đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của nguồn vốn tín dụng chính sách trên toàn địa bàn. Điển hình là Sở Tài chính đã tham mưu để UBND tỉnh hàng năm ưu tiên bổ sung ngân sách cho NHCSXH thực hiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, trong đó có những đối tượng chính sách đặc thù của địa phương.

UBND các huyện, thành phố, thị xã hàng năm đều trích vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH. Tính đến ngày 30/4/2024 số vốn ngân sách từ UBND tỉnh cùng 7 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc đã chuyển sang NHCSXH là 222 tỷ đồng, tăng 209 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40, góp lực nâng tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt 3.133 tỷ đồng, tạo đà cho NHCSXH Bạc Liêu đạt tỷ lệ tăng 144%, hỗ trợ kịp thời gần 570 nghìn lượt hộ vay vốn với tổng số tiền trên 8.695 tỷ đồng.

Phối hợp chặt chẽ trong quản lý sử dụng, nâng cao chất lượng nguồn vốn

Cùng với việc tâp trung huy động các nguồn lực là sự phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội với NHCSXH trong suốt quá trình quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách được chặt trẽ, nhịp nhàng hơn kể từ khi thực hiện Chỉ thị.

Đơn cử như ngành lao động- thương binh xã hội, với chức năng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh, đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, tiến hành điều tra, rà soát, bổ sung, thống kê chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo điều kiện cho NHCSXH giải ngân nhanh chóng, công bằng, dân chủ.

Các ngành nông nghiệp, khoa học đã phối hợp với các hội đoàn thể, kết nối thành một khối vững chắc, giúp hộ nghèo sử dụng vốn vay và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đạt kết quả rõ rệt.

Đúng vào thời điểm toàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Đảng, NHCSXH Bạc Liêu đã xây dựng đề án tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Được biết quá trình thực hiện Đề án đích thân Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện NHCSXH Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều, đã chỉ đạo thường xuyên sát sao. Theo đó, nhiều cán bộ điều hành, tác nghiệp về tín dụng chính sách có năng lực tốt, nhiệt huyết cao từ nhiều vùng miền được tăng cường, luân chuyển đến tham gia trực tiếp thực hiện Đề án. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cũng được bổ sung vào Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện.

Song song với việc đổi mới quy trình, thủ tục cấp tín dụng trực tiếp, thuận tiện, thu nợ, thu lãi tại nhà, NHCSXH đẩy mạnh phương thức cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức hội: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, với chất lượng tốt, đồng thời chú trọng khâu củng cố, sắp xếp mạng lưới Tổ tiết kiệm vay vốn theo hướng liền canh, liền cư, đảm bảo 3 tiêu chí: đủ số thành viên, đủ vốn hoạt động, đủ tổ trưởng có trình độ quản lý kinh tế, quản lý tín dụng…

Với cách làm đó, nguồn vốn tín dụng chính sách ở tỉnh Bạc Liêu đã tăng trưởng nhanh, số nợ quá hạn, lãi tồn đọng mới giảm và trong tầm kiểm soát. Và hơn thế, số người nghèo và các đối tượng chính sách đã có cơ hội tiếp cận đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 ở tỉnh Bạc Liêu, đồng vốn của NHCSXH đã đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn để người dân đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Dòng vốn chính sách được khơi thông, chảy đều đặn, phủ khắp làng quê vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long; giúp cho 94.062 vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 108.265 lao động; xây dựng 110.199 công trình nước sạch và nhà vệ sinh ở khu vực nông thôn; hỗ trợ 25.882 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; sửa chữa, xây mới 10.762 căn nhà kiên cố cho hộ nghèo và gia đình đồng bào Khmer khó khăn…

Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như: Mô hình Nuôi tôm càng xanh tại huyện Phước Long; Mô hình trồng màu (hẹ bông, quế giống...), trồng lúa luân canh hoa màu tại huyện Hòa Bình; mô hình “Lúa-Tôm”tại thị xã Giá Rai; mô hình nuôi cá chạch lấu, nuôi cua biển huyện Đông Hải; mô hình nuôi vịt trên ruộng lúa kết hợp thả cá đồng, nuôi cá lóc mùng tại huyện Hồng Dân; mô hình lúa 3 vụ, mô hình cánh đồng lớn tại huyện Vĩnh Lợi; mô hình trồng màu của đồng bảo dân tộc Khmer tại thành phố Bạc Liêu; mô hình nuôi lươn tuần hoàn, nuôi lươn không bùn, nuôi cua đinh…;

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống ở tỉnh Bạc Liêu, tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân về tính dụng chính sách.

Vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực tự vươn lên trong sản xuất để tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nguồn vốn trên cũng góp phần thực hiện phong trào sử dụng nông thôn mới; gắn kết người nghèo, gắn kết cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội.

 

Minh Uyên
Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng
Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo nguồn vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng, phát huy đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN