Điều kiện để hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ do khó khăn bởi dịch COVID-19

Bạn đọc hỏi: Tôi là hướng dẫn viên du lịch nội địa và nghỉ việc từ tháng 5/2021 đến nay. Vậy tôi phải làm thủ tục gì và nộp ở đâu để lĩnh tiền hỗ trợ của Nhà nước?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Quyết định 23/2021/ QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19, từ Điều 31 đến Điều 34 quy định hướng dẫn cụ thể điều kiện, quy trình hỗ trợ đối với nhóm đối tượng là hướng dẫn viên.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn viên bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19.

Theo đó, hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch; Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, được trả 1 lần cho người lao động.

Về hồ sơ được quy định tại Điều 33. Theo đó, mẫu đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23.

Đồng thời, hồ sơ phải có bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

-Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

-Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết định.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

XM/báo Tin tức
Vì sao mức tiền hỗ trợ 1 lần cho lao động gặp khó khăn do dịch lại lẻ đến 10.000 đồng?
Vì sao mức tiền hỗ trợ 1 lần cho lao động gặp khó khăn do dịch lại lẻ đến 10.000 đồng?

Bạn đọc hỏi: Tôi là lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và nằm trong diện hỗ trợ 1 lần theo Nghị quyết 68. Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng. Vậy cho tôi hỏi mức hỗ trợ trên căn cứ vào đâu mà có số lẻ đến 10.000 đồng như vậy?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN