Tạo sự phát triển đột phá cho tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp với nhiều định hướng, quyết sách mới được đưa ra nhằm mục tiêu đưa Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng; phát huy dân chủ, lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức, đủ sức đảm đương những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh giao phó.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu 11 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh. Đại hội  đã bầu Đoàn đại biểu gồm 22 đồng chí chính thức và 2 đại biểu dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm giải pháp cụ thể; trong đó tập thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; tiếp tục rà soát, đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản; tập trung giải quyết, tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Cùng với đó, nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thu hút các nguồn lực đầu tư.   

Nghị quyết nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, du lịch, các dự án, công trình quan trọng có tính kết nối liên vùng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư hạ tầng trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển công nghiệp có trọng điểm, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, các ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; chú trọng thu hút dự án đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp xanh, bền vững. Đồng thời, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ; nghiên cứu thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistic tại thành phố Việt Trì gắn với cảng cạn (ICD); đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa vùng Đất Tổ...

Nhiệm kỳ tới, tỉnh Phú Thọ tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, bền vững, nền tảng là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết; nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp đa dạng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong tỉnh; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc sản theo hướng OCOP. Phú Thọ tăng cường phối hợp với các tỉnh trong vùng Tây Bắc và vùng Thủ đô để định hướng sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  

Cùng với đó, tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, nhất là hai Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ. Các cấp ủy Đảng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương...

Với những nhiệm vụ, giải pháp trên, tỉnh Phú Thọ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân 7,5%/năm trở lên; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng; huy động tổng vốn đầu tư đạt trên 160.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 10.000 tỷ đồng; lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt từ 72% trở lên, nâng tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 22% trở lên. Đến năm 2025, tỉnh có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 98% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Trên 80% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên...

Đại hội đã ban hành Chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng, thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, nắm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các báo cáo và Nghị quyết của Đại hội, Chương trình hành động của Đại hội. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi, với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm góp phần tạo ra những bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo dõi diễn biến Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân Phú Thọ phấn khởi Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Việt An, tổ 15, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì cho biết, Đại hội đã đưa ra Nghị quyết sát thực tiễn, xác định được khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội đúng, trúng, giúp nâng cao đời sống của nhân dân, đưa tỉnh tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, ông mong lãnh đạo tỉnh quan tâm đến đời sống người dân, quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội.

Chị Trần Thị Thanh, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê phấn khởi cho biết, những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách hướng tới nông nghiệp, nông thôn trong nhiệm kỳ qua đã thực sự đi vào cuộc sống. Đến nay, các công trình hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nông thôn mới gõ cửa từng ngõ xóm, ngôi nhà. Cuộc sống người dân nông thôn ngày càng ấm no, tươi đẹp. Kỳ Đại hội này, chị Trần Thị Thanh tin tưởng sẽ có những định hướng lớn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất hiệu quả hơn nữa.

Tại huyện miền núi Thanh Sơn, không khí vui mừng về thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng lan tỏa khắp nơi. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn bày tỏ mong muốn các đồng chí được các đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả nhiệm kỳ trước; là trung tâm của sự đoàn kết, lãnh đạo, đưa tỉnh tiếp tục phát triển, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra, đặc biệt là tạo ra sự phát triển đột phá cho tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới.

Lâm Đào An (TTXVN)
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chiều 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN