Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tới 23.000 đảng viên

Ngày 28/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua 231 điểm cầu trực tuyến với trên 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký trực tiếp quán triệt những nội dung trọng tâm, điểm mới tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020 - 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đại hội thống nhất 19 chỉ tiêu đến năm 2025, trong đó về xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu, kinh tế 7 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường. Tỉnh Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đưa vào Nghị quyết đại hội chỉ tiêu: Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển, 3 khâu đột phá, 4 quan điểm giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, chủ yếu. Trong đó, chú trọng đến nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển.

Cùng với đó, Quảng Ninh tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 4 nhiệm vụ giải pháp cụ thể: Nâng cao năng lực thực thi pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực; xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của ủy ban nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp.

Quảng Ninh phấn đấu chậm nhất đến năm 2023, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức; xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các thiết chế tư pháp nghiêm minh, dễ tiếp cận.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và chương trình hành động tới các cán bộ, đảng viên trước ngày 15/11. Đảng viên phải viết thu hoạch, đăng ký cam kết kế hoạch thực hiện của cá nhân đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN