Tăng cường phối hợp giáo dục pháp luật cho thanh niên

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 25 triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2015, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam xác định mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; trong kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2015.

Trong năm 2015, Ủy ban phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và các văn bản chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên và những vấn đề quan trọng liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của một số bộ, ngành là thành viên của Ủy ban đề nghị trong năm 2015, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần tập trung vào nội dung nghiên cứu, đề xuất xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong đó có việc nghiên cứu, sửa đổi Luật Thanh niên để phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm 2015, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần quan tâm và triển khai mạnh mẽ hơn nữa sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tạo việc làm cho thanh niên; quan tâm tới nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thanh niên làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Ủy ban đã chủ động, tích cực trong công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên và các văn bản chính sách, pháp luật có liên quan…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng hiện nay hệ thống văn bản, chính sách về thanh niên rất nhiều, vì vậy Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần cố gắng tìm ra trong các khâu đang triển khai một nội dung nổi bật nhất để tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Ngoài việc thực hiện các chính sách chung cần quan tâm tới việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan mật thiết tới thanh niên và công tác thanh niên…

Tán thành với những đề xuất cụ thể trong triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc tăng cường giáo dục pháp luật trong thanh niên; quan tâm tới việc học tập, trong đó có việc học tập ngoại ngữ, tạo môi trường học tập tốt cho thanh niên, qua đó nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên sau khi ra trường… Nhấn mạnh vấn đề việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam có những đề xuất, kiến nghị cụ thể để tạo bước đột phá trong thực hiện nội dung này…


Quỳnh Hoa (TTXVN)

Khởi nghiệp làm 'bà đỡ' cho thanh niên yêu kinh doanh
Khởi nghiệp làm 'bà đỡ' cho thanh niên yêu kinh doanh

Năm 2014, các hoạt động trong chuỗi chương trình Khởi nghiệp gồm: Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm Khởi nghiệp, Đào tạo Khởi nghiệp, Cuộc thi Khởi nghiệp cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã được triển khai trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN