Định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2018.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng chính trị, tâm trạng xã hội, dự báo khá sát, chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp đấu tranh để ổn định tình hình tư tưởng.

Tập thể lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị đã chủ động, nỗ lực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đã hoàn thành các đề án về một số vấn đề hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới…

Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm tốt việc chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện một số giải pháp tạo chuyển biến trong tham mưu về công tác y tế, dân số, an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ.

Ban đã tham mưu, phục vụ Ban Bí thư tổ chức tốt Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 Khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến; nhiều tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đã kết nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã để đông đảo cán bộ, đảng viên được trực tiếp tham dự học tập, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí trong lĩnh vực này.

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; thảo luận, góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác của Ban trong năm 2019.

Trong công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ động, tích cực, đổi mới cách thức tổ chức các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án cấp Ban, chuyên đề chuyên sâu bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là 9 đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng trong các lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Tiếp tục thực hiện tốt việc thẩm định, góp ý văn bản theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các ban, bộ, ngành, địa phương. 

Ban Tuyên giáo đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức trên các mảng hoạt động của công tác tuyên giáo; chủ động hơn trong việc nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ việc, vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà xã hội quan tâm.

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nhằm giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền các tấm gương của cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động tiêu biểu, các mô hình tiên tiến, tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa. Chủ động hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, dự báo, sớm phát hiện điểm nóng nhạy cảm để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao tặng cờ thi đua của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực của các vụ, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan. 

Bước sang năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong Ban phải thực hiện chủ trương “làm tốt hơn năm 2018 về tất cả mọi mặt”. Tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình, mỗi vụ, đơn vị, mỗi cán bộ lựa chọn những cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, chú ý công tác tham mưu của Ban cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác tham mưu của các vụ, đơn vị cho lãnh đạo Ban; công tác thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện… Trong thẩm định, phải chú ý tới tính chính trị, tính khoa học của vấn đề được thẩm định. Xem xét vấn đề nội dung đó có đáp ứng được yêu cầu của xã hội, có đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng hay không, có điểm mới hay không, đồng chí nêu rõ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Ban Tuyên giáo Trung ương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính ở tất cả các bộ phận gắn với quy trình xử lý công nghệ, kỹ thuật của Ban; làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban, giữa Ban với các bộ, ngành, giữa Ban với các ban tuyên giáo ở cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, thực sự đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Công tác tuyên giáo năm 2018 đổi mới sáng tạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ
Công tác tuyên giáo năm 2018 đổi mới sáng tạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN