Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 1/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Trung ương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng đã được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí quán triệt những nội dung quan trọng của Chỉ thị 35. Trong đó, nêu rõ yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Về nội dung đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các Đảng ủy triển khai thực hiện theo lộ trình thời gian đúng quy định, linh hoạt vào thực tiễn tại địa phương.

Thành ủy Đà Nẵng cũng đã xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII của đảng bộ thành phố. Về số lượng cấp ủy viên, đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cấp ủy cấp quận, huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện giảm số lượng cấp ủy viên khoảng 5%. Theo kế hoạch, số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố Đà Nẵng không quá 50 đồng chí, số lượng ủy viên ban thường vụ 15 đồng chí (đã tính giảm 5% so với số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020)…

Tại hội nghị, các đại biểu còn được phổ biến các văn bản, phụ lục liên quan đến tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025; số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền…

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)
Đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp
Đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

Chiều 28/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 71 điểm cầu trên cả nước nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và nhìn lại 10 tháng của năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019; quán triệt, triển khai Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải trong tổ chức thực hiện và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN