Đổi mới cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 18/6, Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định 381/QĐ-VPCP về việc ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính".

Chú thích ảnh
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN.

Theo đó, trong Quý III/2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong Quý II/2022, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính vào tháng 7/2021. Đồng thời, hướng dẫn các yêu cầu nghiệp vụ và các chức năng của phần mềm, ứng dụng tại Bộ phần Một cửa…

Bên cạnh đó, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy định mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác hoàn thành trong quý IV/2021…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

V.T/Báo Tin tức
Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN