Bình Định: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ Đảng viên là nhiệm vụ xuyên suốt

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV đã thu hút sự quan tâm theo dõi, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Định.

Các đảng viên, quần chúng bày tỏ tin tưởng vào sự lựa chọn của Đảng về đường lối, chính sách, đặc biệt về công tác chuẩn bị nhân sự với tầm nhìn thời đại, cùng những định hướng chiến lược, mang ý nghĩa lịch sử.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định cho biết, trong bài phát biểu, Tổng Bí thư có nhắc đến việc quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ. Thời gian qua, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ được Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt. Do đó, Trung ương cũng như các địa phương luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, xây dựng một lớp cán bộ đủ năng lực, đủ tài, có khả năng đóng góp cho việc phát triển cũng như vận hành bộ máy trong hệ thống chính trị.

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cho biết, là cán bộ trẻ, anh luôn mong muốn các cấp ủy Đảng tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ trẻ có môi trường phát triển, cống hiến. Công tác cán bộ là công tác quan trọng của Đảng, do đó các cấp có thẩm quyền cần bố trí cơ cấu hợp lý, khách quan, phù hợp với thực tiễn. Bí thư Tỉnh đoàn cũng mong muốn, Trung ương cần bố trí để vừa có lớp thế hệ trẻ có năng lực, vừa có khả năng kế thừa, tiếp nối và gánh vác được những kết quả, cũng như công việc mà các thế hệ cha anh đi trước để lại. Những người được lựa chọn cần có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, địa phương.

Anh Nguyễn Thành Trung cho rằng, Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ. Do đó, công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Duy Quý, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (giai đoạn 1992 – 1995) trả lời phỏng vấn phóng viên. 

Ông Nguyễn Duy Quý, nguyên là Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (giai đoạn 1992 – 1995) cho rằng, thực tế cho thấy, việc chuẩn bị nhân sự cho Đảng trước các kỳ đại hội luôn là công việc có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Theo ông Quý, về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý; nguồn quy hoạch cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp và kế tục giữa các thế hệ.

Ông Nguyễn Duy Quý cũng cho rằng, trong công tác nhân sự cần phải tính toán đến sự kế thừa, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa tới cần tính toán tỉ lệ sao cho hợp lý về độ tuổi để tạo sự liên tiếp. Điều này cần phải làm triệt để, không nể nang. "Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là cũng phải xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ hóa, năng động", ông Quý nói.

Nói về địa phương Bình Định, ông Quý đánh giá, công tác quy hoạch, bố trí nhân sự đã cơ bản ổn định, phù hợp với yêu cầu của Trung ương. Hơn nữa, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Bình Định luôn tuân thủ, làm tròn trách nhiệm và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhân sự mà Trung ương đưa về, nhân sự luân chuyển, tăng cường về địa phương. “Bình Định cũng xây dựng, bố trí nhân sự luôn đảm bảo sự kế thừa. Trong quá trình xây dựng, quy hoạch nhân sự luôn minh bạch, do đó, khi thấy có vấn đề về lợi ích nhóm, bè phái, chúng tôi là lớp cán bộ lão thành sẽ phản ánh ngay”, ông Nguyễn Duy Quý nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)
Công tác nhân sự của Đảng: Coi trọng cả 'tiền kiểm' lẫn 'hậu kiểm'
Công tác nhân sự của Đảng: Coi trọng cả 'tiền kiểm' lẫn 'hậu kiểm'

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: Cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn về việc Đảng ta sắp tới lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo như thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN